Türkiye kökenliler için Alman vatandaşlığını kaybetme riski taşıyan durum!

Türkiye kökenliler için Alman vatandaşlığını kaybetme riski taşıyan durum!

Almanya'da yaşayan göçmen kökenli birçok kişi, çifte vatandaşlık talebinde bulunuyor. Bu taleplerin büyük bir kısmını ise Türkiye'den gelen göçmenler oluşturuyor. Ancak, Almanya'da çifte vatandaşlık elde etmek, bazı riskleri beraberinde getiriyor.

Almanya, belirli koşullar altında vatandaşlık verme hakkı tanıyor. 2023 itibarıyla geçerli olan Vatandaşlık Yasası, süresiz oturma iznine sahip ve yasal olarak en az 8 yıl boyunca Almanya'da ikamet edenler için Alman vatandaşlığına geçme şartlarını belirliyor.

Alman vatandaşlığına geçen her beş kişiden üçü, eski vatandaşlıklarını da koruyabiliyor. Ancak, çifte vatandaşlık hakkı Alman vatandaşlık yasalarında istisna olarak kabul ediliyor.

Bir kişi Alman vatandaşı ise ve ikinci bir vatandaşlık kazanmayı planlıyorsa, resmi izin almadan ikinci bir vatandaşlık edinirse, Alman vatandaşlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Alman vatandaşlığı yasalarına göre, bir kişi başka bir ülkenin vatandaşlığını başvuru yoluyla kazanırsa, Alman vatandaşlığını otomatik olarak kaybeder. Bu tür bir durumdan kaçınmak için yeni vatandaşlık başvurusu yapmadan önce Federal İdari İşler Dairesi'ne başvurarak Alman vatandaşlığını koruma izni talep etmek gerekiyor. Bu izin talebi onaylandığında, kişi Alman vatandaşı olarak kalmaya devam edebilir ve Almanya'da çifte vatandaşlık hakkından yararlanabilir.

Vatandaşlık yasaları tüm ülkeler için geçerli olsa da, mevcut durumda Türk vatandaşları Alman vatandaşlığına geçmeden Türk vatandaşlığını bırakma hakkına sahip değiller. Bu nedenle, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli birçok kişi, Türk vatandaşlığını kaybetmemek adına Alman vatandaşlığı almayı tercih etmiyor. Ancak bu seçenek, Almanya'da bazı hak kayıplarına neden olabiliyor.

Türkiye ise Almanya'dan farklı bir yaklaşım benimsemektedir. Türk vatandaşlığından çıkmayı kolaylaştırıyor ve vatandaşlıktan çıkan kişilerin kazandıkları hakları korumak için çeşitli önlemler almış durumda. Almanya vatandaşlığına geçen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkanlar için düşünülen Mavi Kart uygulaması, vatandaşlıktan çıkan kişilere oy verme hakkı hariç hemen hemen tüm haklardan yararlanma imkanı sunuyor.

Türkiye, süreci kolaylaştırsa da, Almanya'da en büyük göçmen topluluğunu oluşturan Türkiye kökenli insanların Almanya'da çifte vatandaşlık hakkından yararlanamamaları, halen devam eden önemli bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkıyor.

ARTI49

Fotoğraf: 2211438 - Pixabay

HABERE YORUM KAT