Almanya'da bu gruplar arasında ilişki yasak

Almanya'da bu gruplar arasında ilişki yasak

Almanya'da belirli gruplar arasında duygusal ve cinsel birliktelik kurmanın kanunen suç olduğunu biliyor muydunuz? İşte detaylar...

Almanya'da yasalar, birbirine ilgi duyan herkesin istediği şekilde duygusal birliktelik yaşamasını güvence altına alıyor. Ancak bazı meslek ve yaş grupları, kanunen ya da geleneksel olarak bu standardın dışında tutuluyor. Yasalarla belirlenen statü ve meslek gruplarındaki kişilerin, birbirleriyle duygusal ve cinsel ilişkiye girmeleri, kanunen "suç" sayılıyor.

Peki kimler bu gruplara dahil? Gelin birlikte, yasal dayanakları ve geleneksel, yazılı olmayan kuralları inceleyelim...

Yöneticiler ve çalışanlar: Yasalar, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri yasaklıyor. Ancak ilişki işyerinde gerçekleşmediği ve "aşırı" sonuçlar ortaya çıkmadığı sürece, işverenlerin bu konuda bir yaptırım hakkı bulunmuyor. İlişkinin, işyerinin rutin ilerleyişine de engel olmaması gerekiyor.

Politikacılar: Alman siyasetinde "nadiren" rastlansa da belediye başkanlarının senatörlerle ilişkileri olduğunda, belediye başkanının "halk tarafından seçilmiş olması" nedeniyle, ilişkiye kolay kolay müdahale edilemiyor. Ancak bu ilişki biçimi, toplum nezdinde "şık" karşılanmıyor.

Ergenler: Reşit olmayan ergenler birbiriyle duygusal ilişki kurabilir. Yasalara göre ikisinden biri reşitse, 14-18 yaş arasındaki bir reşit olmayanla, kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girebilir. Buna ek olarak, ilgili taraflar arasındaki yaş farkı çok büyük olmamalıdır. Kural olarak, bunun üç yıl olduğu kabul edilir. Her iki ergen de 14 yaşın altındaysa, cinsel ilişki yasaldır.

Öğretmenler ve öğrenciler: Öğretmenler; eğitmenler, eğitimciler ve bakıcılar gibi, öğrencilerine veya stajyerlerine karşı özen yükümlülüğüne sahiptir. Romantik ilişki içinde cinsel eylemler gerçekleşirse, öğretmen "bakım görevini ihlal etmiş" olur.

Yargıçlar ve savunma avukatları: Bir yargıcın davanın taraflarından biriyle ilişkisi varsa, bu ilişki yasak değildir. Ancak, bu durum taraflı karar verilmesine yol açabilir. Bu nedenle, bir yargıç ile davanın taraflarından biri arasında yakın bir ilişki olduğu biliniyorsa, taraflılık başvurusunda bulunulabilir. Bu, hakimin değiştirilmesi sonucunu doğurur. Aynı durum savunma avukatı için de geçerlidir. Karşı tarafla olan ilişkisi nedeniyle müvekkilini yeterince temsil etmediği ve savunmadığı varsayılırsa, taraflılık başvurusunda bulunulabilir.

Devlet memurları: Bir kamu kurumu tarafından istihdam edilen kişiler, partnerleri, eşleri veya nişanlıları adına idari işlemleri yürütmekle görevlendirilemezler. Kardeşler, diğer akrabalar veya eski ortaklar da bu kişiler tarafından denetlenemez. Bu durum haksız menfaat elde edilmesine ya da aşırı zorlamaya yol açabilir.

Ensest: Biyolojik kardeşler ve biyolojik akrabalar arasında cinsel ilişki yasaktır ve bu tip ilişkiler, Alman Ceza Kanunu'nun (StGB) 173'üncü maddesi uyarınca cezalandırılır. "Biyolojik torunlarla" da cinsel ilişki de yasa dışıdır.

Özetle; Almanya'da aşk ilişkileri, başta reşit olmayanlar olmak üzere, yalnızca belirli koşullar altında kanunen yasaklanmıştır. Diğer durumlarda, vatandaşların özgürlüğünü koruyan Temel Yasa genel olarak geçerlidir.

ARTI49

HABERE YORUM KAT