Türk-Alman Konferansı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı

Türk-Alman Konferansı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Friedrich Ebert Vakfı İstanbul Temsilciliği’nin 11-12 Kasım 2021 tarihlerinde ortaklaşa düzenlediği Türk-Alman Konferansı, önemli sonuçlarla tamamlandı.

Konferansta, Türk ve Alman uzmanlar tarafından tartışılan 60 yıllık göç hikâyesi üzerinden çıkarılan sonuçlara göre, bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Göç politikalarının giderek uluslararasılaşması, bu alanda önemli bir rekabetin de olduğunu gösteriyor. Her biri birer göç ülkesi olma yolundaki gelişmiş ülkeler, göçmen iş gücü piyasasından ısrarla pay alma çabasında. Bu ihtiyaç onları Almanya örneğinde olduğu gibi göç politikalarını ve uygulamaları uluslararası standartlarla uyumlaştırmaya zorluyor. Almanya geçtiğimiz yıl 400 bin nitelikli göçmen çalışana ihtiyaç duyarken, sadece 65 bin civarında göçmen iş gücü alabilmiş. Bu sayı ihtiyacın yüzde 20’sini bile karşılamıyor, üstelik ülkeye girişi kolaylaştırmaya yönelik tüm tedbirlere rağmen. Diğer birçok Avrupa Birliği ülkelerinde de devam eden bu ihtiyaca bakarak, gelecekte göç politikalarının daha insancıl bir boyut alacağı ve bu ülkelerde bulunan yurttaşlık haklarının büyük ölçüde göçmen kökenlilere de kullandırılacağı tahmin ediliyor.”

Türk-Alman Konferansı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı

ÇOK DİLLİLİK DESTEKLENECEK

Bildiriye göre konferansa katılan uzmanlar tarafından, gelecekte göçmenlere tanınan hakların iyileşmesi, onların beraberinde getirdikleri dil, din ve kültürel farklılıkların önemli birer değer, hatta doğal sermaye olduğu görüşünün güçleneceği öngörülüyor.

Özellikle göçmen çocuklarının eğitimi alanında yeni uygulamaların zemin kazanması beklenirken örneğin ana dil ediniminin ve bununla birlikte eğitimde çok dilliliğin desteklenmesi, Almanya’da kurulma aşamasında bulunan yeni federal hükümetin de göç ve uyum politikalarında yerini alması bekleniyor.

619f6c5f4e3fe015f80fcc80.jpg

KURUMLARININ İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’de Suriyeli göçmenlerin de 10’uncu yılında sorunların ele alındığı konferansta, tartışılan çözümler konusunda özellikle Türk ve Alman kurumlarının iş birliği, vurgulanan ana başlıklar arasında yer aldı.

Bu kapsamda Türk-Alman kreşlerinde iki dilli ve çift diplomalı lisans programı mezunu öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için Türk ve Alman üniversitelerinin iş birliği yapmaları gerektiği, aynı şekilde Türk dili ve kültürü, din dersi ve kültürlerarası sağlık ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konusu da ikili ortak yükseköğretim programlarını zorunlu kıldığı belirtildi.

Kamuya düşen görev, yükseköğrenim alanının yanında ayrımcılığın önlenmesine yönelik yeni kurumların oluşturulması ve yapılacak düzenlemelerin devlet eliyle yürütülmesi de konferansta vurgulanan konular arasında bulunurken, uzmanlar, göçmenlerin uyumu ve toplum tarafından kabul görmesi konusunda sivil topluma önemli görev düştüğünü, özellikle göçmenlere hizmet verecek uzman kuruluşların sivil toplum sektöründe oluşturulmasının daha etkili olacağı konusunda görüş birliğine vardı.

HABERE YORUM KAT