Gülşen'in yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı!

Gülşen'in yargılandığı davanın gerekçeli kararı açıklandı!

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'na, konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezası veren mahkeme, ceza hükmünün açıklanmasını geri bıraktığı kararın gerekçesini açıkladı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun sözlerinin imam hatip okullarında öğrenim görmüş kişilere yönelik olduğunun açık olduğu değerlendirildi.

Gerekçeli kararda, imam hatip okullarından mezun olanların sayı itibarıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu düzenleyen kanun maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "halkın bir kesimi" kavramına dair insan topluluğu olduğuna yer verilerek, şöyle denildi:

"Bu kanunun düzenlenme amacı, kamu barışı, kamu güvenliği, toplumun huzur ve refahı olup, davaya konu imam hatip mezunlarından oluşan büyük bir topluluğun teknik anlamda sosyal sınıf kapsamında olup olmadığı hususu, kanunun düzenlenme amacı dikkate alındığında, 'böyle büyük bir kesimin kapsam dışı bırakılması' durumunda kanunun korumak istediği yukarıda belirtilen değerleri, dolayısıyla kanunun düzenlenme amacını bertaraf etme tehlikesi oluşturabilecektir. Aksi değerlendirme, sanık tarafından sarf edilen sözlerin muhatabı olan bu büyük sayıdaki toplum kesiminde oluşan infialin karşılıksız kalmasına yol açarak, maddenin düzenlenme amacında belirtilen barış ve hoşgörü ortamının somut bir şekilde tehlikeye atılmasına yol açacaktır."

Mahkeme, suçun aleniyet unsuruna ilişkin ise gerekçeli kararda, "Yüzlerce kişinin katıldığı, katılanlar ve medya tarafından kayda alınan ve bu şekilde herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir konser ortamında aleniyet olmadığı iddiası, aleniyet kavramının tekrar tanımlanmasını gerektirebilecek bir savunmadır." ifadelerine yer verdi.

Gerekçeli kararda, TCK'da yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun düzenlenme amacı dikkate alındığında, Gülşen Çolakoğlu'nun sözlerinin, "toplumu oluşturan insanlar arasındaki hoşgörü ortamını bozacak, insanlar arasındaki farklılığı reddederek ayrımcılığa yol açacak ve kamu barışını somut olarak tehlikeye sokacak nitelikte olduğunun" değerlendirildiği kaydedildi.

HABERE YORUM KAT