42 yıldır Almanya'da yaşayan Kenan Kolat yazdı: Türkiye’deki göçmen sorunu nasıl çözülür

42 yıldır Almanya'da yaşayan Kenan Kolat yazdı: Türkiye’deki göçmen sorunu nasıl çözülür

CHP Berlin Başkanı Kenan Kolat, Türkiye’deki göçmen sorununa ilişkin değerlendirmelerini kaleme aldı. 42 yıldır Almanya'da yaşayan Kenan Kolat, Türkiye’ye kritik çözümler sundu.

Suriye savaşının başladığı 2011 yılında bu yana Türkiye’de kaçak göçmen sorunu büyüyor.

Türkiye’de ekonominden sonra en kritik başlık olarak görülen göçmen sorunu bir türlü aşılamıyor.

“Bu konuda ne yapmalı?” sorusuna yanıt yetkin isimden geldi.

CHP Berlin Başkanı Kenan Kolat, Türkiye’deki göçmen sorununa ilişkin değerlendirmelerini kaleme aldı. 42 yıldır Almanya'da yaşayan Kenan Kolat, Türkiye’ye kritik çözümler sundu.

Kenan Kolat’ın yazısı şöyle:

Türkiye'deki Sığınmacı / Göçmen Sorunsalı konusunda görüşlerimi aktarmak isterim. Almanya'da 42 yıldan fazla yaşamakta olan, Türk toplumunun hak ve çıkarları çerçevesinde lobi çalışması yapmış ve yapmakta olan bir kişi olarak şunları dile getireyim.

Şunu duyar gibiyim: Almanya ve Türkiye'yi karşılaşmak yanlış! Evet göç sorunsalı farklı biçimde gelişti, ancak göç ve göçmenlik olgularının sosyolojik benzerliklerini görmek gerekir.

Göçmen karşıtı kullanılan söylemler ve refleksler her yerde benzerlikler gösterir. İşimizi alıyorlar, kızlarımıza saldırıyorlar, entegre olmaları zaten olanaklı değildir şeklinde genelleştirici, dışlayıcı, küçümseyici ve ayrımcı yaklaşımları görürüz ve duyarız.

Oysa sorunun çok değişik boyutlarını sakin bir şekilde ele almak daha doğru olacaktır.

Birincisi; bir ülkeye kısa sürede çok sayıda göçmenin girmesi sorunludur, zira kontrolü olanaklı olamamaktadır.

İkincisi; sınır güvenliğinin tam olarak sağlanmasıdır. Her türlü kayıt işleminin en doğru biçimde gerçekleştirilmesi esastır.

Üçüncüsü; gelenlerin geçici olarak bulundukları bilinse de, sürenin uzaması durumunda kalacakları hesap edilmelidir.

Kalacak olanlara yönelik gerçekçi bir uyum ve katılım politikaları toplumun da desteği alınarak saydam bir şekilde oluşturulmalıdır.

Dördüncüsü; ülkede kriminal olaylara karışanlara en sert cezalar verilerek, yargısız infazın önüne geçilmelidir. Hatta sınırdışı da gündeme getirilmelidir.

Beşincisi; ülkelerine geri dönmek teşvik edilmeli, bu konuda programlarından yararlanmak üzere AB ile bir an önce müzakereler yapılmalıdır.

Altıncısı; bir işte çalışanların her TC vatandaşı gibi kayıtlı olmaları, ucuz işçi olmamaları sağlanmalıdır.

Yedincisi; ucuz ya da kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere ağır cezalar verilerek ücret dampinginin önüne geçilmelidir.

Sekizincisi; her türlü ırkçı söylem ve yaklaşım cezai yaptırıma tabi olmalıdır.

Son olarak, sorunların nedeni olarak Türkiye'de bulunan göçmenler / sığınmacılar görülmemelidir. Onlar ülkelerindeki ya da diğer ülkelerdeki yöneticilerin yanlış politikaları sonucunda vatanlarını terk etmek zorunda kalmışlardır.

HABERE YORUM KAT
1 Yorum