Yurt dışı borçlanması nedir?

Yurt dışı borçlanması nedir?

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, yurt dışı borçlanması ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı.

 

Yurt dışı borçlanması nedir?

Yurt dışı borçlanması, yurt dışında geçen sürelerin Türkiye’de geçmiş sigortalılık süresi gibi değerlendirilmesine imkân veren borçlanma türüdür. Nitelikleri 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”da belirtilmiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımız, yurt dışında geçirdikleri süreleri belgelemek suretiyle, bu süreler karşılığında hesaplanacak borçlanma miktarını sosyal güvenlik kuruluşlarına (SGK ve diğer sandıklara) ödeyerek emekli olabilirler.

Yurt dışında geçen hangi süreleri borçlanabilirim?

Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen

- sigortalılık süreleri,

- sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri,

- yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler

3201 sayılı Kanun kapsamında borçlanılabilmektedir.

Yurt dışı borçlanması yapmak için gerekli belgeler nelerdir?

Vatandaşlarımızın yurt dışı borçlanması yapmak için “Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi” ile birlikte borçlanabilecekleri süreleri gösteren durumlarına uygun belgeler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. 

Hizmet belgesi (sigortalılık süremi gösteren belge) düzenlenmesi için ne yapmalıyım?

Yurt dışı borçlanması yapılabilecek süreleri gösterir belge, bu sürelerin geçtiği ülkelerdeki Müşavirliklerimizce/Ataşeliklerimizce veya Konsolosluklarca düzenlenmektedir.

Posta yoluyla hizmet belgesi düzenlenmesi için yapılacak başvurularda, gerekli belgelerinin aslı veya onaylı suretlerinin, sürelerin geçtiği ülkelerdeki Müşavirliklerimize/Ataşeliklerimize veya Konsolosluklara gönderilmesi gerekmektedir. Temsilciliklere gönderilecek belgelerin noter veya SGK il merkez müdürlüklerince onaylanabilmektedir.

İkamet belgesi (ev kadını olarak geçen süreleri gösteren belge) düzenlenmesi için ne yapmalıyım? Yurt dışında çalışırken borçlanma yapabilir miyim?

Yurt dışında çalışırken yurt dışı borçlanması yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak yurt dışı borçlanması yaptıktan sonra aylık bağlanabilmesi için yurt dışındaki çalışmanın sonlandırılması gerekmektedir.

3201 sayılı kanunda ev kadını olarak geçen süreler neyi ifade eder?

Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurt dışında bulundukları süreleri ifade eder. Bu süreler işsizlik süresi veya boşta geçen süreler kapsamında değerlendirilmez, borçlanma talebinde bulunanların yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarı borçlandırılır.

Medeni durumun (bekâr, dul veya boşanmış olmak) ev kadını olarak geçen sürelerin borçlandırılmasında bir etkisi var mı?

Hayır. Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların sigortalılık süreleri haricinde yurt dışında bulundukları süreleri ifade etmektedir. Kadın vatandaşlarımız, sigortalı bulundukları süreler dışında yurt dışında geçirdikleri süreleri ev kadını olarak geçen süre kapsamında borçlanabilmekte, bu sürelerde evli olmaları koşulu aranmamaktadır.

Erkekler ikamet sürelerini borçlanabilir mi?

Hayır. Erkek vatandaşlarımız yalnızca yurt dışında geçen sigortalılık süreleri, sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik sürelerini borçlanabilirler.

Yurt dışında öğrenci olarak geçirdiğim süreleri borçlanabilir miyim?

Kadın vatandaşlarımız, öğrenimleri devam ederken sigortalı olarak çalıştıkları veya sigortalı sayıldıkları sürelerini borçlanabilirler. Ayrıca sigortalı bulundukları süreler dışında yurt dışında geçirdikleri süreleri ev kadını olarak geçen süre kapsamında borçlanabilmektedir. Yani kadın vatandaşlarımızın yurt dışında sigortalılık süreleri dışındaki öğrencilikte geçen sürelerini, ev kadını olarak geçen süre kapsamında borçlanmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Erkek vatandaşlarımız ise öğrenimleri devam ederken sigortalı olarak çalıştıkları veya sigortalı sayıldıkları sürelerini borçlanabilirler.

Sigortalılık statüsü ne demektir?

3 tür sigortalılık statüsü bulunmaktadır: 4a (eski SSK sigortalıları), 4b (eski BAĞ-KUR sigortalıları), 4c (eski Emekli Sandığı sigortalıları). 4a sigortalıları, hizmet akdi ile çalışanları yani işçileri; 4b sigortalıları, hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanları; 4c sigortalıları memurlar ile ilgili kanunlar gereği bu kapsamda değerlendirilen kişileri ifade etmektedir.

Borçlanma statüsü (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) nasıl belirlenir?

Yurt dışı borçlanma yapılması gereken sigortalılık statüsünün belirlenmesinde Türkiye’deki en son sigortalılık statüsü esas alınmaktadır. Türkiye’de bir sigortalılığın bulunması durumunda yurt dışı borçlanması Türkiye’deki son sigortalılık statüsüne göre yapılmaktadır. Türkiye’de herhangi bir sigortalılığın bulunmaması durumunda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (eski BAĞ-KUR) borçlanma yapılmaktadır.

Yurt dışı sürelerimin ne kadarını borçlanmalıyım?

Türkiye’de aylık bağlanabilmesi için borçlanılması gereken süre; aylık türü, Türkiye’deki sigorta başlangıç tarihi ve borçlanma yapılacak statüye göre değişmektedir. Bu nedenle ne kadar süre yurt dışı borçlanması yapılması gerektiğinin belirlenmesi için yaşlılık, malullük ve ölüm aylıklarından hangi tür aylık bağlanması için talepte bulunulacağı, Türkiye’de bir sigortalılığın bulunup bulunmadığı ile eğer borçlanma talebinden önce Türkiye’de sigortalılık süresi varsa bu süresinin ne kadar hangi statüde olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Yurt dışında geçen tüm sürelerimi borçlanmak zorunda mıyım?

Borçlanma isteğe bağlıdır. Vatandaşlarımız yurt dışında geçen sürelerini belgeledikten sonra bu sürelerden diledikleri kadarını borçlanabilirler. Diğer emeklilik şartları yerine getirilmişse ve kişi hemen aylık bağlatmak istiyorsa, bu durumda emekli aylığı bağlanması için gerekli gün sayısı kadar borçlanmak yeterli olacaktır. Vatandaşlarımızın 3201 sayılı Kanun kapsamında borçlanma yapabilecekleri yurt dışında geçen sürelerden ihtiyacı kadarını borçlanma imkânları bulunmaktadır.

Yurt dışı borçlanması yapmak için günlük ödeyeceğim tutar nedir?

Yurt dışı borçlanması yapmak için bir günlük prim ödemesi tutarı, borçlanma yapmak isteyen vatandaşlarımızın tercihine göre belirlenmektedir. Borçlanma yapmak isteyen vatandaşlarımız borçlanma talep tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt (aylık brüt asgari ücret tutarının 30’da biri) ve üst sınırları (günlük brüt asgari ücretin 7,5 katı) arasında kalmak kaydıyla dilediği tutarı bir günlük prime esas kazanç olarak belirleyebilmektedir. Bir günlük borçlanma için ödenmesi gereken günlük borçlanma tutarı, seçilen günlük prime esas kazancın % 32’sidir. 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında günlük asgari borçlanma tutarı 21,65 TL, azami borçlanma tutarı 162,36 TL’dir.

Borçlanma miktarını ne zaman ödemek gerekir?

08/05/2008 tarihinden sonra yapılan borçlanma başvurularında tahakkuk ettirilen prim borcunun tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde borçlanma işlemi iptal edilir ya da kısmi bir ödeme yapıldıysa ödenen kısma tekabül eden süreler kişinin sigortalılık günlerine eklenir.

08/05/2008 tarihinden önce yabancı para cinsi üzerinden yapılan borçlanma başvuruları, ilgileri belgeleri ellerinde olanlar için geçerlidir.

Ödeme hangi para biriminde yapılır ve taksit imkânı var mıdır?

Bedel, Türk lirası olarak ödenir. Ancak başvuru sahibi vatandaşımız halen yurt dışında yaşıyorsa ödemeyi döviz cinsinden de yapabilir.

Ödemede taksit imkânı yoktur. Borcun tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde ödeme yapılabilir. 3 aylık süre zarfında toplam borcu farklı tarihlerde dilediğiniz tutarlarda ödemeniz mümkündür.

Borçlanma talebimden vazgeçebilir miyim?

Borçlanma başvurusundan itibaren yazılı başvuru yaparak borçlanma talebinden vazgeçilmesi mümkündür. Ayrıca yurt dışı borçlanma başvurusundan sonra tebliğ edilen borcun üç ay içerisinde ödenmemesi halinde yurt dışı borçlanma başvurusu geçersiz sayılmakta ve borç tutarı iptal edilmektedir.

Yurt dışı borçlanması yaptıktan sonra ödediğim parayı geri alabilir miyim?

Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almakta olanların (aylık banka hesabından çekildikten sonra), borçlanmalarından vazgeçip ödedikleri borçlanma tutarını geri almaları mümkün değildir.

Ancak borçlanma talebinden sonra borç tutarını ödeyenlerden kendilerine aylık bağlanmadan önce borçlanmalarının iptal edilmesi için SGK’ya yazılı başvuruda bulunan vatandaşlarımız ile borçlandıkları yurt dışında geçen sürelerinin kendilerine aylık bağlanması için yeterli olmayan vatandaşlarımızın SGK’ya yazılı başvuruları halinde borçlanmaların iptal edilmesi mümkündür.

Yurt dışı borçlanmamın bir kısmından vazgeçebilir miyim?

Aylık bağlanmadan önce bir yurt dışı borçlanma başvuru talebine bağlı olarak ödenen prim gün sayısının bir kısmından vazgeçilmesi mümkün olmayıp ancak prim gün sayısının tamamının iptal edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, eğer vatandaşlarımızın birden fazla talebine bağlı olarak farklı tarihlerde yaptıkları yurt dışı borçlanmaları varsa, vatandaşlarımız bu borçlanmaların her birini birbirlerinden bağımsız olarak iptal ettirebilir.

Yurt dışı borçlanması yapmak için nereye başvurmalıyım?

Yurt dışı borçlanması yapmak isteyenler Türkiye’deki ikametlerine en yakın yurt dışı borçlanma işlemlerini yürütmekle yetkili “Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Sosyal Güvenlik Merkezlerine”, Türkiye’de son defa devlet memuru statüsünde çalışması bulunanlar ise “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı”na başvuruda bulunmalıdır.

Sosyal güvenlik sözleşmesine göre kısmi aylık alanlar ve aylık talebinde bulunmuş olanlar ile İsviçre’de geçen süreleri borçlanmak isteyenler “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı”na başvuruda bulunmalıdır.

Türkiye’deki son defa çalışmaları 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine kapsamında geçenlerin borçlanma başvurularını ilgili sandığa yapmaları gerekmektedir.

Yurt dışında ilk işe başladığım tarih Türkiye’de sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilir mi?

3201 sayılı Kanuna göre yurt dışı borçlanması yapılması durumunda Türkiye’deki sigorta başlangıç tarihinin belirlenmesinde Türkiye’deki sigortalılık durumu ile borçlanma süreleri esas alınır. Vatandaşlarımızın yurt dışındaki ilk işe giriş tarihleri Türkiye’de sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmez.

Ancak ülkemiz ile yurt dışı borçlanması yapılmak istenilen sürelerin geçtiği ülke arasında bir Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunması ve bu anlaşmada sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarihin, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edileceğine dair özel bir hüküm bulunması halinde bulunulan ülkedeki ilk işe giriş tarihi, ülkemizde sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilebilmektedir.

Hangi ülkelerde ilk işe başladığım tarih Türkiye’de sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilir?

Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya ve Slovakya’da ilk defa çalışmaya başlayan vatandaşlarımızın bu ülkelerdeki ilk işe giriş tarihleri ülkemizde sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir.

Yurt dışındaki hangi süreler Türkiye’de işe başlangıç tarihi olarak kabul edilir?

Sosyal güvenlik sözleşmelerinde özel hüküm bulunan 18 ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlananların, bu ülkelerin hizmet cetvellerinde sigortalılık süresi olarak bildirdiği çalışma süreleri, işsizlik ödeneği, hastalık ödeneği, intibak parası, sigortadan muaf cüzi çalışma, çocuk yetiştirme süreleri, bakım süreleri, borçlanma yoluyla ödenen primlere ait süreler, isteğe bağlı prim ödeme süreleri ve benzeri sürelerin başlangıç tarihleri de ilk işe girişin tespitinde dikkate alınır.

Almanya’dan prim iadesi alınan süreler ile İsviçre’den prim transferi yapıldıktan sonra borçlanılan sürelerdeki çalışmaya başlanılan tarih ülkemizde ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.

Almanya veya İsviçre’den prim iadesi/transferi yapıldığında borçlanma hakkı bulunmakta mıdır?

Prim iadesi ya da prim transferi yapılması durumunda da bu sürelerle ilgili olarak yurt dışı borçlanması yapılabilmektedir.

Sigorta başlangıç tarihi nasıl belirlenir?

Borçlanma tarihinden önce Türkiye’de sigortalılığı bulunan vatandaşlarımızın sigorta başlangıç tarihi, Türkiye’deki sigorta başlangıç tarihidir. Bununla birlikte, sigorta başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlanması halinde sigorta başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar önce çekilmektedir.

Vatandaşlarımızın borçlanma tarihinden önce Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetlerinin bulunmaması halinde sigorta başlangıç tarihi, borçlanma tarihinden başlamak üzere borçlanılan gün sayısı kadar öne çekilen tarihtir.

Bununla birlikte, ülkemizin imzalamış olduğu ve yürürlükte bulunan bir Sosyal Güvenlik Anlaşmasında bu anlaşmanın imzalandığı akit ülkedeki ilk işe giriş tarihinin Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edileceğine dair özel bir hüküm bulunması halinde bulunulan ülkedeki sigorta başlangıç tarihi, Türkiye’deki sigorta başlangıç tarihinden önce ise akit ülkedeki ilk işe giriş tarihi, Türkiye’de sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir.

Sigorta başlangıç tarihi neden önemlidir?

Ülkemizde yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi koşulları; sigorta başlangıç tarihine göre tespit edilmektedir. Sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından yararlanma koşulları değişebilmektedir.

Sigortalılık süresi nedir?

Aylık bağlanmasında dikkate alınan sigortalılık süresi, sigortalının sigortalılık başlangıç tarihi ile yaşlılık aylığı tahsis talebine kadar (memurlar için ilgili Kamu idaresi ile ilişiğinin kesildiği tarih) geçen süreyi ifade etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlara yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli sigortalılık süresinin belirlenmesinde sigortalık süresinin başlangıç tarihinin tespit edilmesinde 18 yaş koşulunun bulunmasıdır. İlk defa işe giriş tarihleri, 01/04/1981 öncesi olan sigortalıların yaş koşulu aranmaksızın sigortalılık süresinin başlangıç tarihi, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınırken 01/04/1981 tarihi ve sonrasında ilk defa sigortalı olanların işe giriş tarihinde 18 yaşından küçük olmaları durumunda bu sigortalıların sigortalılık süresinin başlangıç tarihi, ilk işe giriş tarihini olan tarih değil, 18 yaşını doldurdukları tarih olarak alınmaktadır.

Sigortalılık süresi neden önemlidir?

Sigortalılık süresi ilk işe giriş tarihi, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce olan sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için sağlanması gerekli bir koşul iken 5510 sayılı Kanun yürürlük tarihinden sonra malullük ya da ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için sağlanması gerekli bir koşuldur.

Borçlanılan tarih aralığının bağlanacak olan aylığa etkisi var mıdır?

Sosyal sigorta kanunları kapsamında Ülkemizde 1999 ve 2008 yıllarında önemli reformlar yapılmıştır. Bu reformlar çerçevesinde aylık bağlama ve hesaplama koşullarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, 31.12.1999 ve 31.09.2008 tarihlerden önceki, sonraki ve bu tarihler arasındaki süreler için yapılan borçlanmalar aylık miktarını etkilemektedir.

Aylık bağlanması için gereken şartlar nelerdir?

• Kesin dönüş şartını yerine getirmiş olmak,

• Borcun tamamının ödenmiş olması,

• Aylık bağlanması için gereken şartların (yaş, prim gün sayısı, sigortalılık süresi gibi) yerine getirilmiş olması,

• Yazılı talepte bulunmak.

Kesin dönüş ne demektir?

“Kesin dönüş” ibaresi, aylık tahsis talebinde bulunanların;

• Yurt dışındaki çalışmalarının sona ermesi,

• ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almamaları demektir.

Yurt dışında çalışırken veya emekliyken yurt dışı borçlanması yapabilir miyim?

Yurt dışında çalışan veya emekli aylığı alan vatandaşlarımızın yurt dışı borçlanması yapmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır..

Yurt dışı borçlanması yapıp emekli olduktan sonra yurt dışında çalışabilir miyim?

Yurt dışı borçlanması yapan vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesi için yurt dışında çalışılmaması, sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alınmaması gerekmektedir. Bu nedenle aylık bağlandıktan sonra yurt dışında çalışmaya başlanması halinde aylığınız kesilecektir.

Yurt dışı borçlanması yapıp emekli olduktan sonra Türkiye’de çalışabilir miyim?

Yurt dışı borçlanması yapan vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesi için yurda kesin dönüş yapmaları gerekmektedir. Yurda kesin dönüş şartı, fiili olarak yurda kesin dönüş olmayıp yurt dışında çalışmamayı ve sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almamayı ifade etmektedir. Yurt dışı borçlanması yapan vatandaşlarımızın yurda kesin dönüş yapmasından sonra ülkemizde çalışmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Bununla birlikte yurt dışı borçlanması yapıp aylık almakta iken Türkiye’de 4(a) sigortalısı olarak veya banka sandığı kapsamında çalışmaya başlayanlar, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemeleri gerekmektedir. Ancak 10.02.2016 tarihinde yayımlanan 6663 sayılı torba yasa ile yapılan düzenlemeye göre, yaşlılık aylığı alanların 4(b) kapsamında çalışmaya başlamaları halinde SGDP ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Yurt dışı borçlanması yapıp emekli olduktan sonra hangi hallerde emekli aylığım kesilir?

Aylık bağlandıktan sonra yurt dışı borçlanması yapan vatandaşlarımızın yurt dışında çalışmaya başlamaları, sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başlamaları halinde aylıkları kesilir.

Hem Türkiye’den hem de yurt dışından aylık alabilir miyim?

Yurt dışından aylık alınması Türkiye’den aylık alınmasına engel değildir. Ancak bazı ülkeler Türkiye’den aylık alınması durumunda, aylıklara ilaveten verilen ödeneklerde kesinti yapabilmektedir. Bu nedenle yurt dışı borçlanması yapmadan önce aylık alınan ülkedeki temsilciliklerimiz veya ilgili ülke yetkili makamlarından konuyla ilgili daha detaylı bilgi alınması yararlı olacaktır.

Yurt dışı borçlanması yapıp emekli olduktan sonra yurt dışında çalıştığımı ya da sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği aldığımı bildirmezsem ne olur?

Aylık bağlandıktan sonra yurt dışında çalışmaya, sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başlayanların bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan vatandaşlarımızın bu durumlarının tespit edilmesi halinde aylıkları kesilecek ve kendilerine yersiz olarak yapılan ödemeler, 10 yıla kadar geriye dönük olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Ayrıca Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi birinci fıkrasına göre haklarında kovuşturma yapılacaktır.

Türkiye’den aldığım aylıklarla ilgili bilgiler diğer ülkelerle paylaşılır mı?

Temel olarak Türkiye’deki aylığınıza ilişkin bilgiler kişisel veri hükmündedir ve diğer ülkelerle paylaşılmaz. Ancak ülkemiz ile arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanmış ülkelerde bulunan vatandaşlarımızla ilgili olarak bu anlaşma kapsamında aylık bilgilerinin talep edilmesi halinde ülkemizin aylık bilgilerinin paylaşılması yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yurt dışında ikamet ederken isteğe bağlı sigortalı olabilir miyim?

İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. İsteğe bağlı sigortalı olma koşullarından biri, Türkiye’de ikamet etmektir. Ancak ülkemizle imzalanmış ikili Sosyal Güvenlik Anlaşmalarına bağlı olarak Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre’de ikamet eden vatandaşlarımızın bu ülkelerde ikamet ederken ülkemizde isteğe bağlı sigortalı olması mümkündür. Ayrıca ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri de uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olabilmektedir.

Yurt dışında ikamet ederken genel sağlık sigortalısı olabilir miyim?

Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olmak için ikametgâhın Türkiye’de olması gerekmektedir. Bu nedenle ikametgâhı Türkiye’de olmayan vatandaşlarımızın Türkiye’de GSS’li olması mümkün değildir. Ayrıca yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanan vatandaşlarımızın da Türkiye’de GSS’li olması için Türkiye’de ikamet etme koşulu bulunmaktadır.

Yurt dışında yaşarken Türkiye’de adıma genel sağlık sigortası borcu çıkması halinde ne yapmalıyım?

Türkiye’de GSS’li olmak için ikametgâhın Türkiye’de olması gerekmektedir. Bu nedenle ikametgâhı Türkiye’de olmayan vatandaşlarımızın Türkiye’de GSS’li olması ya da adlarına GSS prim borcu çıkması mümkün değildir. Ancak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ikametlerini yurt dışına taşımamaları nedeniyle bu durumla karşı karşıya kalan vatandaşlarımıza her ay için asgari ücretin %3’ü tutarında prim borcu çıkarılmaktadır.

Bu şekilde, yurt dışında yaşarken adlarına GSS prim borcu çıkan vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine başvurup adlarına GSS prim borcu çıkarılan tarihlerde yurt dışında ikamet ettiklerini gösteren bir belge alarak bu belgeyi, SGK’ya ibraz etmeleri halinde adlarına çıkarılan GSS prim borçları iptal edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız ...

HABERE YORUM KAT