Tüik-kültürel İstihdam 2019 Yılında Yüzde 2.6 Azaldı

Tüik-kültürel İstihdam 2019 Yılında Yüzde 2.6 Azaldı

Türkiye'de kültürel istihdam 2019 yılında yüzde 2.6 azalarak 631 bin kişiye geriledi.

Türkiye'de kültürel istihdam 2019 yılında yüzde 2.6 azalarak 631 bin kişiye geriledi. Bu dönemde kültürel istihdamın yüzde 53.2'sini erkekler, yüzde 46.6'sını kadınlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, kültürel istihdamda olanların yüzde 61'i 30-54 yaş grubunda, yüzde 29.2'si 15-29 yaş grubunda, yüzde 9.7'si ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Kültürel istihdamda olanların yüzde 41.5'ini lise altı eğitimliler, yüzde 36.1'ini yükseköğretim, yüzde 22.2'sini ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu.

Kültürel istihdamda olan; lise altı eğitimlilerin sayısı yüzde 11.2 azalarak 262 bin kişiye, lise ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı yüzde 3.4 azalarak 140 bin kişiye gerilerken ve yükseköğretim mezunlarının sayısı yüzde 9.6 artarak 228 bin kişiye yükseldi.

Kültürel istihdamda olanların, yüzde 59.9'u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 40.1'i işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 75.4'ü tam zamanlı çalışırken, yüzde 24.4'ü yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 38.8 saat oldu.

Kültürel istihdamın yüzde 87.6'sını kültürel meslek alanlarında, yüzde 12.4'ünü ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu.

Kültürel mesleki alanlarına bakıldığında kültürel istihdamda olanların yüzde 39.6'sı el sanatları çalışanları, yüzde 18.1'i mimar, planlamacı ve tasarımcılar olarak, yüzde 9.2'si ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları olarak çalıştı.

Kültürel istihdamın yüzde 33.4'ünü kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 66.6'sını ise kültürel olmayan faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu.

Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 11.6, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 6.3, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 4.0 oldu. (Grafik)

DHA

HABERE YORUM KAT