İngiliz kamuoyunun göç konusunda tutumu olumlu değişiklikler gösterdi

İngiliz kamuoyunun göç konusunda tutumu olumlu değişiklikler gösterdi

İngiliz halkının neredeyse yarısının göçün ekonomik ve kültürel etkileri hakkında olumlu düşündüğü gözlendi.

"Institute for Public Policy Research (IPPR)" adlı İngiliz düşünce kuruluşu, İngiltere'de göç meselesine bakışı ortaya koyan bir anket çalışması yürüttü.

Ankette, İngilizlerin göçe yönelik tutumunun, Brexit'ten önce olumlu yönde değişmeye başladığı ve bu değişimin o zamandan bu yana devam ettiği belirtildi.

Kuruluşun, anketle ilgili yayımladığı rapor, toplumda göçe karşı bu olumlu algı değişiminin, belirli demografik gruplar içinde değil daha geniş bir kitlede gözlendiğini ve neredeyse yarısının göçün ekonomik ve kültürel etkileri hakkında olumlu düşündüğünü ortaya koydu.

"Yeni bir fikir birliği? Kamuoyu, göç konusuna nasıl sıcak bakmaya başladı" başlıklı raporda, göçe olumlu bakanların oranının yaklaşık 10 yıl önce üçte bir olduğu ifade edildi.

İlk kez ankete katılan İngilizlerin çoğunun, göç oranlarının aynı kalması veya artması gerektiği yönünde görüş belirttiği kaydedildi.

Katılımcıların çoğu, göçmenlerin becerilerinin ve iş gücünün ekonomik iyileşmeye destek sağladığını aktardı.

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında İngiltere'de göçün etkileri konusunda daha olumlu görüşlere sahip olunduğu belirtilen raporda, Avrupa Sosyal Anketi'nin verilerine dayanılarak, İngiltere dışında göçün ekonomik ve kültürel etkilerine dair olumlu değişimlerin yaşadığı diğer ülkelerin İrlanda, Portekiz ve İspanya olduğu belirtildi.

Raporda, İngiltere'de Muhafazakar ve İşçi partilerinin destekçilerinin göç konusundaki tutumunun nasıl değiştiğine de değinildi.

İşçi Partisini destekleyenlerin yarısından daha azı, 2014'te göç konusuna olumlu bakarken, bu raporda destekçilerin sayısının arttığı görüldü.

Muhafazakarların ise Brexit'in ardından göçe daha olumlu bakmaya başladığı kaydedildi.

Fotoğraf: Sébastien Goldberg - Unsplash

HABERE YORUM KAT