CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat tane tane anlattı: İşte Almanya'da seçim sistemi!

CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat tane tane anlattı: İşte Almanya'da seçim sistemi!

CHP Berlin Birliği Almanya'daki seçim sistemini tane tane anlattı.

Federal Almanya’da federal parlamento (Bundestag)  seçimleri 4, 16 eyalet parlamentosu (Landtage) seçimleri ise 4 ya da 5 yılda bir yapılmaktadır. Kimi zaman federal parlamento ve eyalet parlamentosu seçim tarihleri çakışabilir, şu anda Federal ve Berlin seçimleri gibi.

Seçimlerde aday olacaklar mutlaka ön seçim ile partilerin en alt birimlerinden itibaren belirlenir, kontenjan adaylığı yoktur, parti yönetiminin doğrudan etkisi olmaz.

Bu nedenle partinin en alt birimi olan mahalle örgütleri en önemli yapılanmadır. Kimi zaman Türkiye kamuoyunda „parti Türk kökenli aday gösterdi ya da göstermedi“ gibi yaklaşımlar doğru değildir, zira partinin tabanında bir çalışma yapmadan bir yere aday olmak pratikte olanaklı değildir.
Federal Parlamento 299’u seçim çevrelerinden, 299’u partilerin listelerinden olmak üzere en az 598 milletvekili seçilir. En az denmesinin bir anlamı olduğunu aşağıda açıklayacağız.

Seçim çevresinden doğrudan seçilmeyi bir an yok sayacak olursak, Türkiye’de olduğu gibi partilerin aldıkları oy sayılarına/oranlarına d’Hondt yöntemi ile çıkaracakları milletvekili sayısı belirlenir.

Almanya sisteminin farkı bu partilerin aldıkları oy oranına göre çıkaracakları milletvekili sayısının (ki buna 2. Oy diyoruz) içinde 299 seçim çevresinde her partinin gösterdiği adaylardan en çok oyu alan kişinin doğrudan Federal Meclise girmesidir ki buna 1. Oy diyoruz. Bu seçim çevreleri 150.000 – 200.000 seçmenden oluşur ve milletvekillerinin doğrudan halk tarafından seçimiyle onlarla iletişimi de doğrudan olur.

Partiler 1. Oy için seçim çevre milletvekili adaylarını bölgesel ve 2. Oy seçim listesi sıralamasını eyalet ya da federal düzeyde ön seçimle belirler. Seçim çevresine aday milletvekili adayları genelde listelerde de yer bulur ki, doğrudan seçilemese bile listeden girebilsin.

Partilerin Federal Meclise gönderecekleri milletvekili sayısını belirleyen oy 2. Oy’dur. 

Örnek verecek olursak; bir parti Almanya genelinde %30 oy almışsa, bu durumda 598 x %30 = 179 milletvekili çıkaracaktır. 299 seçim çevresinde aynı partinin adayları örneğin 150 seçim çevresinin kazanmışssa, o zaman bu 1. Oy ile 150 milletvekili doğrudan Meclise girer, listeden de geri kalan 179 – 150 = 29 milletvekili Mecliste yerini alır.

Ancak kimi zaman partilerin seçim çevresi adayları partilerinin aldıkları oy oranına göre çıkaracağı milletvekili sayısından daha fazla milletvekilliği kazanabilirler.

Buna da bir somut örnek verelim: Yukardaki örnekten yola çılamı ve parti Almanya genelinde %30 oy almış olsun. Bu durumda çıkaracağı milletvekili sayısı yukardaki gibi 179 olacaktır. Ancak bu partinin seçim çevresi adayları kendi bölgelerinde aldıkları 1. Oy ile örneğin 196 seçim çevresini kazanmış olsunlar.

Bu durumda bu 106 milletvekili doğrudan seçildikleri için Federal Meclise gireceklerdir. Ancak partilerinin 2. Oy sonucunda hak ettiği milletveliki sayısı 179 olduğu için, hak ettiklerinden 17 fazla milletvekili çıkarmış olmaktadır.

Fazla çıkan ve doğrudan seçilmiş milletvekilleri azaltılamayacağı için, fazladan aldıkları 17 milletvekili için (buna Almancada Überhangmandat=Fazladan alınmış diyoruz) diğer partilere 17 milletvekili kendi listelerinden dağıtılarak (buna da Ausgleichmandat= Dengeleme denir) denge sağlanır ve bu şekilde yeniden tüm partilerin aldıkları oy oranına göre milletvekili çıkarmış olması sağlanır.

İşte bu nedenle yukarda belirttiğimiz üzere Federal Parlamentodaki milletvekili sayısı en az 598 diyoruz. Örneğin bizim örneğimizde bu sayı 34 artmış olacaktır. 

26 Eylül'de mutlaka oy kullanmaya gidelim!!!

HABERE YORUM KAT