Berlin ilk oldu: Ücretleri kaldırdılar

Berlin ilk oldu: Ücretleri kaldırdılar

Federal İdare Mahkemesi, Berlin'de kreş katkı payları için belirlenen üst sınırın geçersiz olduğunu ilan etti.

Leipzig'deki mahkeme Perşembe günü yaptığı açıklamada, bağımsız kreş işletmecilerinin, kamu gençlik yardım kuruluşlarının eğitim tekliflerinde gerekli gördüklerinin ötesine geçme özerkliğine sahip olduğunu açıkladı.

Bu karar, ebeveynlerin katkı payları yoluyla ortaya çıkan ek masrafları karşılama hakkını da içeriyor.

200.000 EURO GERİ ÖDEME

Federal hakimler ayrıca Berlin eyaletinin, düzenlemelere karşı dava açan bir kreş sağlayıcısına 200.000 Euro geri ödemesine karar verdi.

Mahkemeye göre söz konusu kuruluş yaklaşık 400 kişilik üç gündüz bakım merkezi işletiyor. Kreşler iki dilli programlar sunuyor ve genel olarak olduğundan daha fazla personele sahip. Ebeveynlerden daha yüksek maliyetler için ödeme yapmaları istendi.

Ancak 1 Eylül 2018 tarihinde Berlin'de ek ödemeler için ayda en fazla 90 Euro’luk bir üst sınır getirilmiştir. Kreş işletmecisi daha yüksek ek ödemelerde ısrar edince, devlet de bunun karşılığında aylık işletme maliyeti geri ödemesini azalttı. İşletmeci buna karşı yasal yollara başvurdu ve önceki örneklerin aksine Federal İdare Mahkemesi'nde başarılı oldu.

Federal İdare Mahkemesi'nin kararı, Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve sağlayıcıların çoğulculuğu ilkesine dayanıyordu. Bu çerçevede, katı üst sınır orantısızdı.

Aylık 90 Euro’luk katkı payı üst sınırı, gönüllü gençlik yardım kuruluşları ve derneklerle birlikte geliştirilmişti. Amaç, tüm ebeveynlerin ve çocukların maddi imkânlarından bağımsız olarak tüm hizmetlere eşit erişimini sağlamaktı. 2018 yılında Berlin, kreş ücretlerini tamamen kaldıran ilk federal eyalet oldu.

ARTI49

HABERE YORUM KAT