Almanya’da vergi sınıfları değiştiriliyor

Almanya’da vergi sınıfları değiştiriliyor

Hükümetin hazırladığı yasa taslağına göre evli çiftlerin vergi sınıfını belirleyen Vergi Sınıfı III (3) ile Vergi Sınıfı V (5) kaldırılacak.

Almanya federal hükümeti, gelir vergisi sınıflandırmasını (Lohnsteuerklassen) yeniden düzenlemeyi planlıyor.

Evli çiftlerin vergi sınıfını belirleyen Vergi Sınıfı III (3) ve Vergi Sınıfı V (5), yeni yasa taslağıyla birlikte kaldırılması hedeflenmektedir.

Yasa taslağına göre, her iki vergi sınıfı da Vergi Sınıfı IV'e (4) göre yeniden düzenlenecek. Bu değişiklikle birlikte, vergi sınıfı 'V' olan ve eşinden daha düşük bir geliri olan kişilerden daha az vergi alınması planlanıyor. Tasarıda yer alan "İkinci çalışana brüt kazançtan daha fazla net gelir" sloganıyla, vergi sınıfı değişikliği düzenlenecek. Bu şekilde, düşük gelirli eşin vergi yükü azaltılarak daha adil bir vergilendirme sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Almanya'da, evli veya ortak yaşayan çiftler arasında kadınların düşük gelir sahibi olduğu bir gerçek. Ancak vergilendirme sistemine göre, yüksek gelire sahip olan eşin geliri üzerinden vergilendirme yapılıyor. Ancak, yeni yasa taslağıyla birlikte eşlerin gelirleri toplanacak ve vergilendirme bu gelir paylarına göre adil bir şekilde bölüştürülecek.

Bu kapsamda, vergi daireleri evli veya beraber yaşayan çiftlerin tahmini toplam yıllık vergi matrahını belirleyecek. Bu matrah, 12 aya bölünerek her ay gelir vergisi olarak ödenmesi gereken miktar belirlenecek. Ne zaman yasanın çıkarak yürürlüğe gireceği henüz kesinlik kazanmamış durumda.

Almanya'da yeni yasa taslağıyla birlikte evli veya ortak yaşayan çiftlerin vergilendirme sistemi daha adil bir hale getirilmeye çalışılıyor. Bu değişiklik, kadınların düşük gelir sahibi olmaları durumunda daha uygun bir vergilendirme yapılmasını sağlayarak cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir.

ALMANYA’DA VERGİ SINIFLARI NE ANLAMA GELİYOR

Almanya’da vergi sınıfları altı çeşittir. Medeni durumunuz, hangi gelir vergisi sınıfına dahil olacağınızı belirlemede ana etkendir. Bazı durumlarda, gelir vergisi sınıfınızı sonradan da değiştirebilirsiniz. Vergi sınıfı belirlenmesinde farklı etkenler mevcut. Bu vergi sınıflarına dahil olan kişilerin ödedikleri vergi oranı da birbirinden farklıdır. Ancak yıl sonunda vergi beyanınızdan sonra ödediğiniz toplam vergi, seçtiğiniz vergi sınıfından bağımsız olarak aynıdır. Yani bazı vergi sınıflarında vergiyi aylık olarak daha fazla öderken, bazılarında yıl sonunda ödemiş olursunuz.

VERGİ SINIFI I (STEUERKLASSE I)

Almanya’da vergi sınıfı I, hiç evlenmemiş ya da artık evli olmayanların kayıtlı olduğu vergi sınıfıdır. Kişinin ikinci bir işi olmaması da gerekir. İstisnai olarak yalnız başına çocuk büyütmek zorunda olan ebeveynler, vergi sınıfı II’ye dahil olabilirler ve vergi avantajı sağlayabilirler. Vergi sınıfı I kesinti tutarı gelir miktarına bağlıdır.

Vergi sınıfları I ve IV arasında, gelirden kesilen vergi oranında bir fark yoktur. Ancak, vergi sınıfı IV sadece evli olma durumunda dahil olabileceğiniz bir vergi sınıfıdır. İki vergi sınıfı arasında herhangi bir vergi avantajı veya dezavantajı yoktur.

VERGİ SINIFI II (STEUERKLASSE II)

Vergi sınıfı II sadece yalnız başına çocuk büyütmek zorunda olan ebeveynler içindir. Vergi sınıfı II, tek ebeveyn yardımı adı altında vergi indirimi sağlar. Bu vergi indirimi de gelire göre değişir. Ancak, tek ebeveyn olarak sınıflandırılmanız için bazı şartlar vardır:

Hanede yaşayan, çocuk parası alınan veya çocuk parası talep edilebilecek en az bir küçük çocuk olmalıdır.

Hanede 18 yaşından büyük ve hanedeki çocuğun büyütülmesine destek olabilecek başka bir kişi olmamalıdır.

VERGİ SINIFI III (STEUERKLASSE III)

Almanya’da vergi sınıfı III sadece evli çiftler içindir. Evli çiftlerden birinin vergi sınıfı III’e dahil olması ancak diğer eşin vergi sınıfı V’e kayıt olması halinde mümkündür. Temel olarak, daha yüksek kazanan vergi sınıfı III’ü seçmelidir. Vergi sınıfı III, Almanya’da vergi sınıfları arasında en düşük vergilerin uygulandığı vergi sınıfıdır. Buna karşılık, vergi sınıfı V’teki kesintiler çok yüksektir.

Evlendikten sonra, her çift ilk olarak vergi sınıfı IV’e dahil olur. Daha sonrasında vergi sınıfındaki bir değişikliğin faydalı olup olmadığı sorusu akla geliyor. Evet bekarlara göre, evlilerin bu konuda bir tercih yapabilme şansları var. Bu imkan doğru kullanıldığında yani, iki eşin gelirlerine göre doğru bir analiz yapıldığı takdirde, vergi sınıfı değişikliği sayesinde vergi avantajı sağlanabilir. Evli çiftler IV/IV, III/V veya V/III vergi sınıfları arasında seçim yapabilir.

VERGİ SINIFI IV (STEUERKLASSE IV)

Yukarıda da değindiğimiz gibi, evlenenler otomatik olarak vergi sınıfı IV’te sınıflandırılır. Vergi sınıfı IV, kabaca aynı miktarda yada birbirine yakında miktarda kazanan eşler için mantıklıdır ve değiştirilmesi gerekli değildir. Ama eğer çiftlerin gelirlerinin arasında büyük fark varsa, III/V veya V/III vergi sınıfı kombinasyonları düşünülmelidir.

VERGİ SINIFI V (STEUERKLASSE V)

Tıpkı vergi sınıfı III’te olduğu gibi sadece evli çiftler Almanya’da vergi sınıfı V’i seçebilir. Bu durumda diğer eş de vergi sınıfı III’e dahil olacaktır. Vergi sınıfı V, diğer sınıflara kıyasla oldukça yüksek vergi kesintisine neden olur. Buna rağmen vergi sınıfı III’teki diğer eşin vergi kesintileri çok düşük olduğundan, evli çiftin ayın yada yılın sonunda ellerinde IV/IV kombinasyonuna göre daha fazla gelir kalacaktır.

VERGİ SINIFI VI (STEUERKLASSE VI)

Vergi sınıfı VI, iki veya daha fazla işi olanlar içindir. İkinci iş 450 euro sınırını aşarsa, kişinin geliri, vergi sınıfı VI’ya göre vergilendirilir. Vergi sınıfı VI’da kesintiler diğer sınıflara göre özellikle yüksektir.

Henüz bir vergi kimlik numaranız yoksa, işvereniniz sizi bu vergi sınıfına dahil edecektir.

HABERE YORUM KAT