Almanlar en çok nelerden korkuyor

Almanlar en çok nelerden korkuyor

Savaş, enflasyon ve hükümete güvensizlik... Yapılan bir ankete göre pek çok Alman mevcut küresel durumdan korkuyor!

Almanya'da halk şu anda kendini önceki yıllara kıyasla daha az güvende hissediyor. Enflasyon, aşırı sağcı gruplar ve hükümete güvensizlik Almanları korkutuyor. IfD Allensbach tarafından Strateji ve Yüksek Liderlik Merkezi adına yürütülen bir anketin sonuçları bunu kanıtlıyor.

Güvenlik raporu için Ocak ayı başı ve ortası arasında 1000 kişiyle görüşüldü. Almanların, Alman hükümetinin göç politikasına olan düşük güven düzeyi özellikle dikkat çekiciyor: Alman vatandaşlarının yüzde 80'inden fazlası göç konusunda trafik ışıklarına ya çok az güveniyor ya da hiç güvenmiyor.

KİMLER TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Güvenlik Raporu 2024'e göre şu anda nüfusun sadece yüzde 61'i kendini güvende hissediyor. İki yıl önce bu oran yüzde 76 idi. Almanlar İslamcı grupları, çeteleri, aşırı sağcıları ve Reichsbürger'i özellikle ciddi bir tehdit olarak görüyor. Ankete katılanlara göre bu gruplar Almanya'da tehdit oluşturma olasılığı en yüksek olan gruplar durumunda.

Ancak Almanlar en çok enflasyondan endişe duyuyor. Yüzde 76'sı fiyat artışlarından endişe duyuyor, hatta yüzde 55'i bunu kişisel bir tehdit olarak görüyor. Yüzde 73'ü özellikle Ukrayna'daki savaştan, yüzde 64'ü ise dünyanın giderek öngörülemez hale gelen durumundan endişe duyuyor. Almanların neredeyse yarısı şu anda Almanya'nın askeri müdahalesini kişisel bir tehdit olarak algılıyor. Avrupa'ya mülteci akını Almanların yüzde 63'ü için bir yük durumunda.

RUSYA EN BÜYÜK TEHDİT

Almanların %75'i Rusya'yı barış için en büyük tehdit olarak görmeye devam ediyor. Çoğunluk Ukrayna'daki savaşın sonucunun hala belirsiz olduğuna inanıyor. Buna ek olarak, yüzde 43'lük bir kesim Çin ve Tayvan arasındaki çatışmanın özellikle endişe verici olduğunu düşünüyor.

Rakamlara göre halkın yüzde 89'u doğal afetlere karşı daha iyi koruyucu önlemler alınmasını da isterken, yüzde 72'si Federal Ordu'nun donatılması için daha fazla yatırım yapılması gerektiğine inanıyor.

AFD'YE KARŞI BATI DAHA ENDİŞELİ

Öte yandan, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı AfD'nin potansiyel tehdidi Batı Almanya'da Doğu Almanya'ya kıyasla çok daha büyük olarak algılanıyor.

Güvenlik raporunun son baskısına göre, Almanya'nın doğusundaki insanların yüzde 68'i ve batısındaki insanların yüzde 46'sı "geleceğe dair genel bir belirsizlik" hissediyor. Rapora göre, doğudaki insanlar, mültecilerin Avrupa'ya akını ve enerji maliyetlerindeki artış gibi konularda batıdaki yurttaşlarından daha endişeli.

Ankete göre Almanya'nın doğusundaki insanların yüzde 76'sı, batısındaki insanların ise yüzde 44'ü Almanya'nın askeri çatışmaların içine çekilebileceğinden de korkuyor.

ARTI49

FOTOĞRAF: unsplash

HABERE YORUM KAT