Yurtdışında boşandığınız eşinizle Türkiye'de evli misiniz? Tanıma-tenfiz nedir?

Yurtdışında boşandığınız eşinizle Türkiye'de evli misiniz? Tanıma-tenfiz nedir?

Avukat Beyza Çolakoğlu yurtdışındaki boşanma davalarında çokça merak edilen soruları yanıtladı.

Bir ülkede yapılan resmi işlemler veya mahkeme kararları (evlenme, boşanma vs.) o ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir. Yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararlarının başka bir ülkede geçerli olabilmesi için kararın ya da resmi işlemin, geçerlilik kazanılması istenen ülkenin yetkili kurumlarında veya mahkemelerinde tanınması gerekmektedir. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların en çok sorduğu soru ise “Eşimle Almanya’da boşandık. Ama Türkiye’de halen evliyim. Orada da mı tekrar boşanmam gerekecek?” şeklinde olmaktadır.  Tabii ki Türkiye’de yeniden mahkemeye başvurup boşanmaya gerek yoktur. Hiçbir işlem yapılmaması halinde ise yabancı ülkede alınan kararların Türkiye’de hiçbir geçerliliği olmayacaktır. Tanıma ve tenfiz davasının açılmaması halinde kişi yeniden evlenmek istediğinde Türkiye’de yeni evliliği geçerli olmayacak, ortak malları üzerinde satış yapmakta zorluk yaşayacak, müşterek çocukla ilgili konularda sıkıntı yaşayacak ya da vefat etmesi halinde boşanmış olduğu eşi halen mirasçısı olacaktır.  Tüm bu sorunların önüne geçilmesi “Tanıma” veya “Tenfiz” davaları ile mümkündür. 

Türk Hukuku’nda tenfiz davası, “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.” şeklinde açıklanmıştır. Tanıma davası ise, “Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır.” olarak tanımlanmıştır. Türk Hukuku’nda tanıma veya tenfiz davalarını açmak için kanunun getirdiği bazı şartlar vardır. Bu şartların sağlanıp sağlanmadığının tespit edilebilmesi, tanınması ya da tenfizi istenen somut olay üzerinden, avukatlar tarafından değerlendirilmelidir. 


Türkiye’de tanıma veya tenfiz davası açılabilmesi için avukat tarafından istenecek evraklar ise; yabancı mahkemece ya da idari makamca verilen kararın ıslak imzalı ve mühürlü aslı, bu kararın kesinleşmiş olduğunu gösterir belge, Apostil şerhi ( Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir.) , Yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararın Türkçe’ye yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve bu tercümenin Noter veya Konsolosluktan onaylatılması, pasaport, nüfus cüzdan fotokopisi ve vekaletnamedir. Olayın gerekliliğine göre ek evrak istenip istenmeyeceği ise avukat tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Tüm evrakların hazır olması ile işin takibine başlanır ve kısa sürede sonuçlanması sağlanır. 

Tanıma ve tenfiz davası için vekalet verilmesi halinde bu süreçte kişinin Türkiye’de hazır bulunması gerekmez. Bu işlemleri kişinin kendisinin tek başına yapması oldukça zordur. Tüm süreç boyunca Türkiye’de bulunması ve işin takibini yapması gerekir. Eksik ya da hatalı bir evrak verilmesi halinde ise başta sürecin uzaması olmak üzere geri dönüşü olmayan hukuki hatalarla karşı karşıya kalınmaktadır. 

Bu tür uyuşmazlıklar hak ve zaman kaybı yaşanmaması için mutlaka profesyonel bir destek alınması ve avukat ile takip edilmesi gerekmektedir.  

Av. Beyza Çolakoğlu LL.M. 
Demirkılıç Hukuk 
Yönetici Avukat 

İletişim : [email protected]


 

HABERE YORUM KAT