Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018

Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018

Bilim evrenseldir. Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için genellikle kamu kaynakları kullanılır. Bu süreçte üretilen bilimsel bilgiler de kamu malıdır ve bu bilgilerin değeri paylaşıldıkça artar.

“Açık bilim” bilimsel yayınlara ve bu yayınların dayandığı araştırma verilerine açık erişim anlamına gelir. Avrupa Birliği (AB) dijital tek pazar stratejisi çerçevesinde bilimsel bilgilere ve araştırma verilerine kolayca erişmek, bu bilgileri saklamak, paylaşmak ve yeniden kullanmak için Avrupa Açık Bilim Bulutunu (European Open Science Cloud) ve OpenAIRE hizmetlerini geliştirmektedir. Bu platformdaki bilgi ve verilere hem araştırmacıların hem de vatandaşların erişebilmesi ve kamu, üniversite ve sanayi sektörleri arasındaki bilimsel işbirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeler açısından bilimsel araştırmaların “açık bilim paradigmasına” göre yürütülmesi hedeflenmektedir. AB’de bilimsel araştırmalara destek sağlanması için bu araştırmalardan üretilen bilimsel yayın ve araştırma verilerinin FAIR ilkelerine (bulunabilirlik, erişilebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve yeniden kullanılabilirlik) uygun olması gerekmektedir. Açık Bilim paradigması ve FAIR ilkeleri konusundaki farkındalığın artırılması için GO FAIR adı verilen bir küresel açıklık girişimi başlatılmıştır.

Açık Bilim ve Açık Erişim konusundaki bu ve benzeri gelişmeleri kapsamlı bir biçimde gözden geçirmek, bu gelişmelerin Türkiye’deki araştırma fonlama ve destek uygulamalarına yansımalarını tartışmak ve yakın gelecekte bu yönde bir politika geliştirilmesine zemin hazırlamak amacıyla 10 Eylül 2018 tarihinde Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde (İstanbul) “Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018” düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlik AB, YÖK ve TÜBİTAK yöneticilerinin, üniversite rektörlerinin, sanayi kuruluşları ve Avrupa Üniversiteler Derneği, Avrupa Üniversiteleri Bilgi Sistemleri vb. gibi sivil toplum örgütlerinin üst düzeyde temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Zirveyle ilgili daha fazla bilgi zirve2018.acikbilim.org sayfasından edinilebilir.

HABERE YORUM KAT