Okullar dururken camide Türkçe dersi mi? İmamlar Türkçe dersi verecek

Okullar dururken camide Türkçe dersi mi? İmamlar Türkçe dersi verecek

Almanya’da Türkçe derslerinin okullardaki konumunu daha da sarsmasından endişe duyulan cemaatler ve derneklerde Türkçe eğitimi” büyük tepki topladı. Birçok kuruluştan “Türkçe derslerinin yeri cami değil, okullardır” açıklaması geldi.

Düsseldorf Başkonsolosuğu Din Hizmetleri Ataşeliği’nin din görevlileri ve dernek başkanlarına yazdığı bir mektupla Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Yunus Emre Enstitüsü ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliği ile derneklerde verilen derslere Türkçe öğretmen adayı tavsiyesinde bulunması, ülkede bardağı taşıran son damla oldu.

Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF), Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) ve Almanya Türk Toplumu (TGD) ortaklaşa yaptıkları bir basın açıklamasında “imamların Türkçe dersi vermesine” sert tepki gösterdiler.

FÖTED Başkanı Dr. Ali Sak  +49’a ilettiği konuyla ilgili basın açıklamasına işaret ederek  “Türkçe’nin yeri dernek ve camiler değil, okullardır” dedi.

FÖTED-ATÖF ve TGD imzasını taşıyan Türkçe derslerine ilişkin ortak metinde şu ifadeler yer alıyor:

8 KASIM 2019’DAKİ ÇAĞRI

“Düsseldorf Başkonsolosluğu Din Ataşeliğinden DiTİB derneklerine Türkçe dersleriyle ilgili 8.10.2020 tarihinde gönderilen yazı konuyu yine gündeme taşımıştır. YTB, DİTİB ve Yunus Emre Enstitüsü ortaklığında Türkçe öğretmeni yetiştirme ve Türkçe dersleri konusunda yapılan işbirliğine istinaden 8 Kasım 2919 yılındaki üst kurul federasyonlarımız TGD, ATÖF ve FÖTED’in ortak açıklamasını tekrar kamuoyunun ilgisine sunuyoruz.

TAKVİYE UYGULAMASI BİTMELİ

Konuyla ilgili görüşümüzde noktasına varana kadar bir değişiklik yoktur. İlgili kurumlar bu uygulamadan bir an önce vazgeçmelidirler. Konuya muhatap derneklerin de “takviye ders” adı altında Türkçe dersleri vermeleri konusunda daha duyarlı olmalarını dileriz. Türk Toplumu olarak birlik içinde Türkçe derslerinin okullarda verilmesi yönünde çaba sarfetmeliyiz.

TÜRKÇE OKULLARDA ÖĞRETİLMELİ

Türkçe eğitiminin yeri okullardır!

Türkçe Alman eğitim sistemi içinde 50 yıllık bir geleneğe sahiptir. Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland Pfalz, Hamburg, Niedersachsen ve kısmen Berlin gibi eyaletlerde Türkçe dersleri Eyalet Okul ve Eğitim Bakanlıklarının sorumluluğundadır. Bu süre içinde Türkçe kurs konumundan çıkıp ilk ve ortaokullarda anadili dersi olarak ve seçmeli yabancı dil dersi olarak orta okul ve liselerde not ortalamasını etkileyen branş dersileri arasında yerini almıştır. Özellikle Kuzey Ren Vestfalya eyaleti bu bağlamda oldukça gelişmiş bir uygulama geleneğine sahiptir. Bu tür uygulamaların tüm eyaletlere yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF), Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) ve Almanya Türk Toplumu (TGD) olarak büyük çaba sarf etmekteyiz.

YTB’NİN MADDİ DESTEĞİ

Gözlemlerimize ve bize ulaşan bilgilere göre, özellikle Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı‘nın (YTB) son yıllarda giderek artan maddi desteği ile hafta sonu okulları adı altında değişik dernek ve camilerde Türkçe dersleri verilmektedir.

İMAMLARA TÜRKÇE EĞİTMEN SERTİFİKASI

Bunun dışında Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde imamlara Türkçe eğitmen sertifikası verilerek cami derneklerinde Türkçe dersi verme girişimlerinde bulunulmaktadır. Türkçenin Lippstadt örneğinde olduğu gibi cami ve sivil toplum kuruluşları üzerinden sunulmasını Türkçeye verilebilecek en büyük zarar olarak görmekteyiz. Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) ve Almanya Türk Toplumu (TGD) olarak bu tür yanlış girişimlere karşı olduğumuzu belirtiyor, her iki kurumun da bağlı olduğu T.C. Kültür Bakanlığı‘ndan bu uygulamanın acilen durdurulmasını talep ediyoruz.

TÜRKÇENİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Nedenlerine gelince:

Bu uygulamalar Türkçe’nin okul sistemi dışına atılmasının önünü açacak, toplum içinde görünürlüğünü kaldırarak prestijini zedeleyecek, belirli derneklerin odalarında kaybolup gidecektir. Ayrıca bu tür uygulamalar değişik siyasi nedenlerden dolayı Türk unsuruna şüpheyle yaklaşan Alman kamuoyunun güvenini daha da azaltacak ve bu konuyla uğraşan STK’ların mücadelesini sekteye uğratacaktır.

TÜRK-ALMAN DİYALOĞUNU ZEDELER

Bu tür yanlış uygulamalar eşzamanlı olarak Alman ve Türk toplumu arasındaki diyaloğu daha da zayıflatma potansiyelini içinde barındırmakta, Türkçe üzerinden kutuplaşmaya yol açmakta, birçok veli ve öğrencinin de tereddüt içinde kalmalarına neden olmaktadır. Diğer taraftan bu gelişmeler okullardaki Türkçe dersine katılımı daha da olumsuz etkileyecek bir sürecin önünü açacaktır.

“TÜRKÇE MÜCADELEMİZİ BOŞA ÇIKARTACAK”

Yıllarca eğitim bakanlıklarına taleplerde bulunarak Türkçenin okullarda eğitim sisteminin bir parçası olması ve mevcut bulunduğu konuma gelmesi için büyük çaba vermiş olan bizlerin emeklerini boşa çıkarma tehlikesi söz konusudur.

STK‘ların ve özellikle de camilerimizin görevi Türkçe dersi vermek değildir. Camilerimiz öncelikle ibadet yerleridir! İmamlar, Türkçe öğretmenleri değildir! Her ülkede olduğu gibi dil eğitimi devletin himayesi ve gözetiminde, pedagojik formasyona sahip öğretmenler tarafından okullarda verilir. Dini veya siyasi görüşler temel alınarak çocuklara farklı farklı dil eğitimi verilmemelidir. Okullar bilgi ve bilim yuvasıdır. Türkçe bilim dilidir ve okullarda öğretmenler tarafından verilir ve verilmelidir. Türkçe derslerinin camilerde verilmesi pedagojik, sosyolojik ve dil bilimi açısından ve aynı zamanda siyaseten de yanlıştır. Türk toplumunun kendi içinde ayrışımını güçlendireceği gibi Türk-Alman diyaloğunu da ciddi şekilde zedeleyecektir.

ÜNİVERSİTELERDE TÜRKÇE BÖLÜMLERİNİN AÇILMASI

Türkçenin Alman toplumunda yerini alabilmesi ve saygınlığının artırılması, öğrencilerin okul, meslek ve akademik eğitim başarılarının yükseltilmesi ancak Türk STK‘larının öncülüğünde, Türk ve Alman makamları ile yakın ve ortak işbirliği çerçevesinde olabilir. Bu alandaki eğitim çalışmaları ise öncelikle veli ve öğrenci odaklı yaklaşımlarla mümkündür. Bu çalışmalar çerçevesinde üniversitelerde Türkçe öğretmenliği bölümlerinin açılması büyük önem taşımaktadır.  Bu bağlamda ATÖF, FÖTED ve TGD olarak Türkçe ve Türk kültürü başta olmak üzere gençlerimizin eğitimdeki başarılarının artırılmasına dönük gerekli uyarılarımızı yapmayı, Türk ve Alman makamları ile yakın işbirliğimizi devam ettirmeyi ve bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırmayı bir görev bilmekteyiz.”

+49 – KÖLN

FOTO: Unsplash

HABERE YORUM KAT

2 Yorum