Almanya'daki göçmenlerin büyük çoğunluğu evlerinde Almanca konuşuyor

Almanya'daki göçmenlerin büyük çoğunluğu evlerinde Almanca konuşuyor

Almanya'da açıklanan istatistiklere göre, göç geçmişi olan insanların yaklaşık yüzde 23'ü, evde yalnızca bir veya daha fazla başka dilde iletişim kuruyor. Göçmenlerin büyük çoğunluğu evlerinde de Almanca konuşuyor.

Almanya'da 20 milyondan fazla göçmen kökenli insan yaşıyor. Bunların büyük çoğunluğu evlerinde de Almanca konuşuyor. Ancak kuşaklar arasında farklılıklar var: Göçmenlik geçmişi olanlar bile çoğu durumda evlerinde Almanca konuşuyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü vesilesiyle yaptığı açıklamaya göre, bu nüfus grubundan insanların dörtte üçünden fazlası için geçerli. Ve göç geçmişi olan yaklaşık 20,2 milyon insanın dörtte birinden biraz azı, yani yüzde 24'ü, 2022 yılında evde sadece Almanca konuştu. Yarısından fazlası, yani yaklaşık yüzde 54'ü ise evde en az bir başka dilde de iletişim kurdu.

EN ÇOK KONUŞULAN DİL TÜRKÇE

Buna karşılık, insanların yaklaşık yüzde 23'ü, evde yalnızca bir veya daha fazla başka dilde iletişim kuruyor. Bu durumda en sık konuşulan dil yüzde 14 ile Türkçe oldu. Bunu yüzde 12 ile Rusça, yüzde 10 ile Arapça, yüzde 7 ile Lehçe, yüzde 6 ile İngilizce ve yüzde 5 ile Romence takip etti.

Ayrıca birinci nesil ile ikinci nesil arasında belirgin farklılıklar da bulunuyor. Birinci kuşak göçmenlerin yüzde 27'si Almanca konuşmazken, bu oran ikinci kuşak göçmenlerde sadece yüzde dokuz oranında.

Federal İstatistik Dairesi'ne göre, bir kişinin kendisi ya da her iki ebeveyni 1950'den bu yana Almanya'ya göç etmişse, o kişi göç geçmişine sahiptir ve Almanya'daki tüm özel haneler dikkate alındığında, 2022 yılında insanların neredeyse yüzde 79'u evde sadece Almanca konuşuyordu. Federal Daireye göre, yüzde 16'dan biraz azı ise en az bir başka dil daha kullanıyordu.

ARTI49

HABERE YORUM KAT