Tspb/keler: Sermaye Piyasaları Birkaç Kat Büyüyebilir

Tspb/keler: Sermaye Piyasaları Birkaç Kat Büyüyebilir

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, CFA, bu yıl "Dönüşüm" temasıyla dördüncüsü düzenlenecek olan kongresinin gala yemeğinin...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, CFA, bu yıl "Dönüşüm" temasıyla dördüncüsü düzenlenecek olan kongresinin gala yemeğinin açılış konuşmasında yapılan etkinlikler yoluyla, sermaye piyasalarının insana ve topluma katkısını yatırımcılara doğrudan ve daha sağlıklı aktarabildiklerini söyledi ve sermaye piyasalarının gayrisafi milli hasılanın yüzde 25'i düzeyinde olduğunu ve birkaç kat büyüyebileceğini belirtti.

TSPB Kongre'sinde "İnsanın Dönüşümü" teması işlenecek. Tartışmalarda; yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusun artmasının yarattığı dönüşümün emeklilik sistemlerine yansıması ele alınacak. Ayrıca gelişen teknolojiler, otomasyon, robotik uygulamaların devreye girmesiyle çalışma hayatını doğrudan etkileyecek olan "kaybolan meslekler, kitlesel işsizlik ve kitlesel işlevsizlik" gibi riskler karşısında, yeni becerilerin nasıl kazanılacağı, gelecekte ihtiyaç duyulacak istihdam politikaları ekonomik kültürel boyutlarıyla konunun uzmanları tarafından tartışılacak.

"Şirketler- Sektörlerin Dönüşümü" teması altında ise sermaye piyasasında veri ve değeri, teknolojik gelişimle birlikte daha da karmaşıklaşan finansal risklerin yönetimi, kripto paranın geleneksel finansal modeller açısından yarattığı tehditler, çevikliğin şirketlere getireceği fırsatlar, reel sektörün borçlanmada kaynak alternatifleri, menkul kıymetleştirme ve büyüme ilişkisi gibi konular masaya yatırılacak.

Kongre'de "Finansal Mimarinin Dönüşümü" teması altında da finans merkezi olmanın ülkeye yaratacağı katma değer konuşulacak. Bu başlıkta; finansal kapsayıcılık, sanayi toplumundan hizmetler toplumuna geçişin yarattığı sancılar ve politika tedbirleri, TL referans faiz uygulamasının yansımaları, yabancı fon yöneticilerinin gözünden Türkiye'nin nasıl göründüğü, dijital çağda islami finansın dönüşümü gibi geleceği şekillendiren konular fütüristik bir bakış açısıyla ele alınacak.

Sermaye piyasalarının birçok açıdan ülkeye katkısı olacağını söyleyen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler, CFA, "Şu an sermaye piyasalarının toplam büyüklüğüne baktığımızda aslında gayri safi milli hasılanın yüzde 25'i civarında. Bunu gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda birkaç kat büyüyebileceğini düşünüyorum. Sermaye piyasası genel olarak topluma, yatırımcıya, şirketlere ve çalışanlara katkı sağlıyor. Aslında sermayenin yaygınlaşmasını sağlıyor ve uzun dönemde de paydaşların artmasıyla beraber ülke ekonomisinde de büyümeye katkı sağlıyor. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda özellikle finans merkezleri alanında ön plana çıkan ülkelere baktığımızda, rekabetçi olan ülkelere baktığımızda aslında hepsinin sermaye piyasalarında önemli adımlar attığını ve geliştiğini gözlemliyoruz.

IV. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin bu seneki teması olan "dönüşüm"ü birkaç alanda düşünmek gereğine işaret eden Keler, bu dönüşümün şirketler, yatırımcılar ve daha genel çerçevede görülmesi gerektiğini söyledi ve ekledi, "Dünya çok hızlı değişiyor, sermaye piyasaları özelinde bugün S&P içerisindeki şirketlere baktığımızda ortalama şirket ömrünün 15 yıla kadar düştüğünü görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor, özellikle yeni nesil şirketlerin gelmesiyle beraber her alanda her sektörde farklı alanlarda dönüşümler sağlanıyor. Biz de sermaye piyasalarının mevcut bulunduğu noktada büyümesi için bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve dönüşümün de genelde yurt dışına baktığımızda hem içeriden hem de dışarıdan gelen faktörlerle olduğunu düşünüyoruz. Bu seneki temamızda da bunları yoğun olarak işleyeceğiz. Toplam 130 katılımcı var, beş ana konuşmacı, 28 panel ve 30 tane de eğitim var. Dolayısıyla çok zengin bir kongre, bu sene dördüncüsü oluyor ve her sene çıta yükseliyor" dedi. (Fotoğraflı)

DHA

HABERE YORUM KAT

Son Dakika