Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe: “TÜSKA ülkemiz için önemli bir değer”

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe: “TÜSKA ülkemiz için önemli bir değer”

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Gerek uluslararası geçerlilikte bir belge sağlaması, gerekse de her fırsatta dile getirdiğimiz "yerli ve milli...

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Gerek uluslararası geçerlilikte bir belge sağlaması, gerekse de her fırsatta dile getirdiğimiz "yerli ve milli olma" amacımıza doğrudan hizmet eden ulusal bir kuruluşumuz olması hasebiyle, TÜSKA'nın ülkemiz için önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Meşe, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından akredite edilen 5 hastanenin "Akreditasyon Belgesi Takdim Törenine" katıldı. Törende, 2019 Kasım ayı itibarı ile TÜSKA'dan akredite olan 2'si kamu ve 3'ü özel toplam 5 hastaneye akreditasyon belgesi verildi.

Meşe, burada gerçekleştirdiği konuşmada, sağlık sisteminin amaçlarının hizmet edilen toplumun sağlık düzeyini iyileştirmek, kalite ve memnuniyet dahil hasta deneyimlerini geliştirmek ve sağlık hizmetlerini maliyet-etkili bir şekilde üretmek olduğunu belirterek, "Sağlık hizmetleri üretilirken tıbbın ilk temel kuralını Hipokrat, "önce, zarar verme" diye ifade etmiştir. Bu ilkenin hayat bulabilmesi ise tıbbi tanı ve tedavi hizmetlerine; hasta güvenliği, kalite ve dahası akreditasyon çalışmalarını eklemekle mümkündür" diye konuştu.

Meşe, sağlık kuruluşlarının performanslarını değerlendirmek, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini arttırmak, sağlık kuruluşlarında risk ve değişim yönetimini sağlamak için akreditasyon çalışmalarının önemli olduğuna dikkat çekti.

2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) sekiz ana bileşeninden birinin de "Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmeti için Kalite ve Akreditasyon" olduğunu vurgulayan Meşe, "Bu hedef doğrultusunda sağlıkta kalite ve akreditasyon çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Bir taraftan Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kalite ve sağlıkta akreditasyon standartları çalışmaları gerçekleştirilirken, diğer taraftan Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olarak 2014 yılında kurulan TÜSEB bünyesinde yer alan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitümüz (TÜSKA) tarafından da akreditasyon sürecine yönelik çalışmalar yürütülmektedir" şeklinde konuştu.

Meşe, uluslararası geçerlilikte bir belge sağlaması ve "yerli ve milli olma" amacına doğrudan hizmet eden ulusal bir kuruluşumuz olması sebebiyle TÜSKA'nın ülke için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

İHA

HABERE YORUM KAT

Son Dakika