Mustafa Savaş: "Merkez bankasının kâr dağıtımını dünya örnekleriyle uyumlu hale getirdik"

Mustafa Savaş: "Merkez bankasının kâr dağıtımını dünya örnekleriyle uyumlu hale getirdik"

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve yasanın Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından hayata geçecek.

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş tarafından teklif edilen ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 35 madde ve 18 farklı kanunda değişiklik3 yapılan kanun, çok sayıda düzenlemeyi de beraberinde getiriyor.

Şirketlerin sorunlu kredilerinin yeniden yapılandırılması, varlık barışı süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurtdışı çıkış harcının 50 lira olarak revize edilmesi, ülkeye getirilen telefonların IMEI kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi konular kanunda öne çıkan maddeler arasında yer aldı.

Yeni yasayla alakalı açıklamalarda bulunan Mustafa Savaş, " Ekonomiye ivme kazandıracak mali bir paket diyebiliriz. Merkez Bankası mevzuatında yapılan düzenlemeyle ihtiyat akçesi uygulamasında revizeye gidildi. Buna gereksinim vardı. Dünyada Merkez Bankalarının karlarının ortalama yüzde 85'i hazineye aktarılırken bu oran ülkemizde yüzde 67'ydi. Teklifimizle Merkez Bankası Yasası'nda yapılacak ihtiyat akçesi düzenlemesiyle, kar dağıtımını dünya örnekleriyle ve Türk Ticaret Kanunu'yla uyumlu hale getirdik. Bu süreç, Merkez Bankası tarafından para basılması anlamına gelmiyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu yanlış bir algıdır" dedi.

"Merkez bankaları kural olarak kar etmez"

Merkez Bankasının son yıllarda ülkemizin en çok kar eden anonim şirketi olduğunun altını çizen Savaş, "Kural olarak Merkez Bankasının kar etmesi beklenmez. Fakat son yıllarda Merkez Bankası ülkemizin en çok kar eden anonim şirketi oldu. Hazineye devredilmeyen her türlü kar, piyasada dağıtılmayan kar tutarı kadar ek borçlanma oluşturduğu için, piyasada sorunlar yaşanabiliyor. Çünkü iç borçlanma faizlerinin aynı oranda yapay şekilde yüksek kalmasına neden olabiliyordu. Merkez Bankası'nın finansal olarak sıkıntıya düşmesi söz konusu olmayacağından, elde edilen kârın ihtiyat akçesi olarak da ayrılmasına gerek bulunmuyor. Teknik olarak Merkez Bankası kârı, son tahlilde piyasadan çekilen paradır. Kar ne kadar yüksekse, o kadar yüksek miktarda piyasayı fonlama ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Dünya örneklerine bakıldığında, Merkez Bankalarının karının tamamını veya tamamına yakın bir bölümünü hazineye devrettikleri görülüyor. Biz de benzer bir uygulama hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"Bankaların aktif kalitelerini yükseltiyoruz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle finansal yeniden yapılandırmalarla bankaların aktif kalitelerinin yükseltilmesinin hedeflendigine dikkat çeken Mustafa Savaş, yeniden yapılandırmalarla firmaların yeniden katma değer sağlayacağını, bu sayede hem bankaların hem de firmaların bilançolarının düzeleceğini söyledi. Üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısacası sürdürülebilir bir büyüme artışının hedeflendiğini dile getiren Savaş, "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu gibi bazı vergi istisnalarıyla yeniden yapılandırmalar teşvik ediliyor. Bu yasa teklifimiz, geçmişte yapılan ve kamuoyunda İstanbul Yaklaşımı olarak bilinen yeniden yapılandırma sürecine büyük ölçüde benzerlik gösteriyor" diye konuştu.

"Sorunlu krediler yapılandırılacak"

Sorunlu kredilerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, şöyle konuştu: "Unutulmamalıdır ki sorunlu kredilerin hızlı ve etkin bir şekilde çözümlendiği bir ülkede kredi arzı yüksek, kredi maliyetiyse düşük olur. Bankalar bilançolarında taşıdıkları sorunlu kredilerin artışta olduğu dönemlerde, kredi arzını daraltmayı, ellerindeki parayı kısa vadeli likit varlıklara yatırarak bankacılık otoritesi tarafından sınırları belirlenmiş olan sermaye ve likidite karşılama oranlarını tutturmaya çalışırlar. Bankacılık sektöründeki bilançolar incelendiğinde, Eylül 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında banka kredilerinde nominal bir artış yaşanmaması söylediklerimizi teyit eden bir veri. Hayata geçirilecek finansal yeniden yapılandırmalar yoluyla kredilerin geri dönüşünü kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Kredi kullanıp da geri ödemede zorluk çeken bu firmaların kredilerini geri ödeyebilmelerinin, istihdama ve ekonomiye katkı sunmalarının önünü açmaya çalışıyoruz"

"Varlık barışı 31 Aralık 2019'a uzatıldı"

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca Türkiye'de bulunan, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ancak işletmelerin resmi kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazların kayıt altına alınmasına da imkan sağlanıyor. Varlık barış süresini 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzattıklarını belirten Mustafa Savaş, "Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alacağımız önemli bir süreç bu.

Vatandaşlarımıza önemli bir çağrıda bulunacağız. Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bunları bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunlardan yararlanabilecek. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan ederek ödeyecekler" diye konuştu.

Vergide yeni dönem

Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatın tamamını elektronik ücret toplama sistemiyle elde eden mükelleflere yönelik bir düzenleme yaptıklarını ifade eden Mustafa Savaş, hasılat esaslı kazanç tespiti yoluyla gayrisafi hasılatın yüzde 10'unun vergiye tabi kazanç olarak esas alınacağını, amaçlarının vergi uygulamalarının basitleştirilmesi olduğunu dile getirdi.

Yurt dışındaki gurbetçiler de kanunda

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarıyla yurt dışında çalışmaktayken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin, Türk vatandaşı olan hak sahipleri, yurt dışı borçlanması yapıp aylık bağlanabilmesi için, vatandaşların prime esas kazancının tahakkuk ettirilecek günlük borç tutarı da yüzde 32" den yüzde 45'e yükseltiliyor.

Elektrikli araçlar da yasada

Ülkemizde elektrik motorlu araçların üretilmesinin ve bu araçların yurt içinde tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi için yasal bir düzenlemeye gidildiğini belirten Savaş, "Gelişmekte olan bir endüstri var. Ve talep ciddi oranlarda fazla. Çevre duyarlılığını göz önüne alan, hızla gelişmekte olan bir endüstri bu. Buna yönelik de vergisel yönden bir düzenleme yaptık" şeklinde açıklamada bulundu.

Yurt dışı araç mağdurları unutulmadı

Gümrük mevzuatına aykırı olarak yurt dışından getirilen ve iyi niyetli üçüncü kişilere satışı yapılan araçlarla ilgili ortaya çıkan sorunları da giderdiklerini ifade eden Mustafa Savaş, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun maddelerinin geneline yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Kanunla yurt dışı çıkış harcı da 15 liradan 50 liraya yükseltildi. Yurt dışına gidip gelen vatandaşların beraberinde getirdikleri cep telefonlarının da sisteme kayıt sürelerinin 4 ayla sınırlı olacağı bir süreç hayata geçiyor. Ülkeye farklı şekilde sokulan ve klonlanmış bir IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar 4 ay içinde kullanıma kapatılacak. Vatandaşlar, 1 yıl içinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde bu telefonlar sisteme entegre edilebilecek. Aksi takdirde kullanamayacaklar. Kayıt dışı ekonominin, sahtekarlıkların, dolandırıcılıkların ve de mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

İHA

HABERE YORUM KAT