‘Kardeşlik Seferberliği’ Sakarya’da yayılmaya başladı

‘Kardeşlik Seferberliği’ Sakarya’da yayılmaya başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı olarak atanan Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, bir taraftan veda...

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı olarak atanan Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, bir taraftan veda ziyaretlerini sürdürürken bir taraftan da "Kardeşlik Seferberliği" kapsamında yürütülen nakliye çalışmalarına katılarak odun ve koltuk taşıdı.

Sakarya'da başlayan "Kardeşlik Seferberliği" hareketi iyilik davranışını toplumun bütün kesimlerine yaymayı amaçlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı olarak atanan Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, bir taraftan veda ziyaretlerini sürdürürken bir taraftan da "Kardeşlik Seferberliği" kapsamında yürütülen nakliye çalışmalarına katılarak odun ve koltuk taşıdı. Müftü Açık, "Bir gönüllü faaliyeti olarak başlayan Kardeşlik Seferberliği çalışmalarına halkımızın büyük bir katılım sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Kardeşlik Seferberliği hareketi olarak yeni bir anlayışın uygulanmaya başladığını açıklayan İhsan Açık, "Kardeşlik Seferberliği Hareketi olarak yeni bir anlayışı il düzeyinde uygulamaya başladık. Bu yeni anlayış kapsamında; iyilik davranışını kategorik bir kurum-grup davranışı olmaktan ziyade bütün insanlara kazandırarak, insanların birbirini kucaklamasını sağlamak için il düzeyinde topyekün bir "Kardeşlik Seferberliği" hareketini başlatmış bulunuyoruz. Yaratılış olarak iyilik özü ile mücehhez olan insanın bu özünü iyilik yapma davranışı ile ortaya çıkararak iyi insanı ve iyi ve erdemli toplumu kurabileceğimize inanıyoruz. Bunun için iyilik yapma davranışını, günlük hayat içinde küçük eylemler ile her insana kazandırmaya çalışacağız. İyilik özü ile var olan insanın insan olabilmesinin en temel şartlarından birisi olarak bu potansiyel özü duygusal düzeyde yaşaması ve gerçek anlamda iyi olabilmesi için öncelikle bu özü pratik eylemler ile davranışlara dönüştürerek bu iyiliği bizzat tecrübe ederek yaşaması gerekir. Aksi halde bu iyilik özünü teorik konuşmalar ile duygusal düzeyde yaşayamayacağı için iyiliği yaşayamayacaktır" dedi.

İyilik yapma davranışını her insana kazandırmaya çalışacağız

Odunların yüklenmesinden sonra bir gönüllünün verdiği koltukları yüklemeye giden Müftü İhsan Açık sözlerini şöyle sürdürdü; "Kısaca iyiliği yayma amacımızı konuşarak değil, diyanet görevlileri olarak bizim göstereceğimiz örnek davranışlar ile insanlara pratik iyilik davranışları kazandırmak suretiyle yapmaya çalışacağız. Biyolojik-fizyolojik temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasını-giderilmesini başkasına devretmediğimiz gibi insan olmanın temel şartı olarak ruhumuzun temel ihtiyacı olan iyilik yapma davranışını da her insana kazandırmaya çalışacağız. Bir başka ifade ile kötülükler ile ilgili mücadelemizi, kötülükler ortaya çıktıktan sonra uygulayacağımız yardım ve tedavi hizmetlerinden ziyade, bütün insanlarımızdaki iyilik özünü uyandırarak, bütün insanlarımıza iyilik davranışlarını kazandırarak ve iyilik davranışlarını yaymak suretiyle kötülüklerin ortaya çıkmasının önünü almaya çalışarak yapmaya çalışacağız. Bu itibarla sadece belli yaş grubundaki insanlarımızın dini hizmetler ile ilgili ihtiyaçlarını değil, her yaş grubunda bulunan insanımızın her alandaki açık veya örtük istek ve ihtiyaçlarını, özellikle psikolojik ve sosyolojik gizli ihtiyaç ve beklentilerini önceden tespit ederek karşılamaya yönelik çalışmalar yapmalıyız" diye konuştu.

Seferberliğe halkımızın büyük destek vereceğine inanıyoruz

Her yaş grubunun mutlaka iyilik yapmaya ihtiyacı olduğunu ve mutlaka yapacağı bir iyilik olduğunu belirten Müftü Açık, "İnsanların iyilik yapma ihtiyaçlarını uhdemize almaktan ziyade her insana iyilik yapma fırsatını vermek suretiyle, insanlarımızın komşularına karşı, mahallesine karşı, kısaca çevresine karşı sorumlu olduğu konusunda kendilerine örneklik-rehberlik yapmaya çalışacağız. Bu amaç ile müftülük görevlilerinin rehberliğinde bütün mahallelerde oluşturulacak gönüllü iyilik grupları ile yürütülecek "Kardeşlik Seferberliği Hareketi'ne halkımızın büyük bir destek vereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

'Kardeşlik Seferberliği Hareketi'

Öte yandan, nakliye çalışmalarına katılan Kardeşlik Seferberliği Proje danışmanı Dr. Mahmut Karaman'ın verdiği bilgilere göre; küçük grup faaliyeti olarak hareketin tarihi eskilere dayanmakla birlikte 2015 yılında Aşhane isimli minibüs ile İstanbul sokaklarında evsizlere çorba dağıtmaya başlaması ile Kardeşlik Seferberliği Hareketi kamuoyunda tanınmaya ve yayılmaya başladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2018 yılında düzenlediği "4. Uluslararası İyilik Ödülleri" töreninde ödül alan Kardeşlik Seferberliği Hareketi Ülke düzeyinde 20 ayrı yerde iyilik davranışını yaymaya çalışıyor. Mevcut çalışmalardan tamamen farklı bir felsefi anlayışa, psikolojik temele ve sosyolojik çerçeveye sahip olan Kardeşlik Seferberliği Hareketi, http://www.kardeslikseferberligi.com/ internet sayfası ile faaliyetlerini tanıtmaya çalışırken aynı zamanda https://www.ankaacademy.com/ sayfası ile Kardeşlik Seferberliği düşüncesini topluma anlatmaya çalışıyor.

‘Kardeşlik Seferberliği’ Sakarya’da yayılmaya başladı

İHA

HABERE YORUM KAT

Son Dakika