Giresun Üniversitesi Rektörü Can’a akademisyenlerden destek

Giresun Üniversitesi Rektörü Can’a akademisyenlerden destek

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'ın göreve geldiği günden beri çalışmalarını takdir eden Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanları...

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'ın göreve geldiği günden beri çalışmalarını takdir eden Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği yaptığı açıklamada (GÜNÖDER) üniversite adına umut verici çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Yılmaz Can'ın vahim bir tabloyla devraldığı görevde umut verici çalışmalar yaptığını açıklayan GÜNÖDER Başkanı Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya, "Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Temmuz 2019'da Prof. Dr. Yılmaz Can atanmıştır. Kendisi, üniversitemizin daha önce 2010-2012 yılları arasında vekâleten Rektörlük görevi münasebetiyle yakından tanıdığı bir isimdir. Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'ın kendisinden önceki vahim tablodan sorumlu tutulmaması gerekir. Elbette, Prof. Dr. Yılmaz Can, kısır tartışmaların, anlamsız disiplin ve ceza soruşturmalarının, ataletin ve üretimsizliğin hâkim olduğu bir üç yılın ardından göreve gelmiştir. Bu itibarla geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan bu tablodan kendisinin mesul tutulması mümkün değildir. Mevcut durumu tespit etmek bakımından bizim yaklaşımımız tarafgir olarak görülecekse, bu noktada, YÖK'ün 2018 yılı izleme ve değerlendirme raporu, Sayıştay Başkanlığı'nın rapor ve incelemeleri gibi devlet kurumlarının objektif değerlendirme çıktıları esas alınabilir. Bu takdirde resim oldukça nettir. Dahası, merkez yerleşkelerde yapılması gereken ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen işler, iç uyum ve huzur bakımından gelinen nokta çalışanlar ve genel olarak şehrin de malumudur. Bazı rakamlarla bu durumu ortaya koymak isterim: Mesela Doktora programından mezun olan öğrenci sayısı itibariyle 2018 yılında 6 rakamında kalmışız. Oysa Lisansüstü programların bütününde yaşıt üniversiteler arasında çok iyi bir çıkış yakalanmıştı. Bunun bir nedeni de kadro adaletsizliği ile bazı programların açılmasının engellenmesidir" dedi.

"Bölüm ve programların genel doluluk oranı bakımından Rize (yüzde 88), Kastamonu (yüzde 79), Kırşehir (yüzde 81), Kırklareli (yüzde 81), Kilis (yüzde 83), Mardin (yüzde 96) gibi şehirlerin arkasında kalmışız" diyen Sarıkaya "Oysa bir zamanlar en yüksek doluluk oralarına ulaşabiliyorduk. Erişilebilen Ders Bilgi Paketi oranı Ordu, Kırklareli, Kilis, Mardin, Gümüşhane, gibi üniversitelerde yüzde 100 iken biz bu sıralamada da yüzde 72 ile en alt sıralarda bulunuyoruz. Mezun takip sistemindeki mezunların oranı bakımından, öğrenci başına düşen kitap sayısı bakımından, üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı bakımından en alt sıralarda yer almaktayız. Ancak Türkiye ortalamasının epeyce ilerisinde olduğumuz bir değerlendirme ölçütü var ki o da "Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait açılan disiplin soruşturması dosya sayısı"dır. Düşünün ki KTÜ gibi büyük ve birtakım sıkıntıların hep var olduğu bir üniversitede 2018 yılında hiç soruşturma açılmamışken, bizimle aynı tarihte açılan Kastamonu Üniversitesinde sadece 4, Gümüşhane'de sadece 14, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden olan Gazi'de sadece 35, Marmara Üniversitesinde 22 soruşturma açılmışken, bu rakam Giresun'da 90'dır" ifadelerini kullandı.

"Destek olunması gerektiği kanaatindeyiz"

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'ın göreve gelişinin umut verici olduğunu ve destek verilmesi gerektiğini de ifade eden Sarıkaya, "Göreve geldiği günden itibaren çalışma barışı konusunun altını çizmiş, kendi hayatı ve yaklaşımı ile bunu ortaya koymuş kıymetli bir idarecidir. Çoğulcu, katılımcı ve kapısı diyaloğa açık bir rektör profili çizdiği için kendisine teşekkür ederiz. Bu noktada, öncelikle akademik yükseltilme dediğimiz hak eden öğretim elemanlarının kadro beklentilerinin karşılanması hususu akla gelmektedir. Kendisinin mevzuat çerçevesinde çalışmaları tamamlayarak ilgili kurullarda bu sorunu gündeme alması da iyi niyet ve doğruluğu ortaya koymaktadır. Ancak hala eski bir takım kavgaları sürdürmek isteyenlerin bu adımları engellemeye dönük gayretkeşliği kurumsal kimlikle bağdaşmamaktadır. Bu önemli sorunun kısa sürede çözülmesine dair umut ve beklentimiz yanında kendisine desteğimizi de ifade ediyoruz. Geçmişte örnekleri görülen, bazı yerel basın veya sosyal medya unsurları üzerinden yapılan yıpratma faaliyetlerinin, itibar saldırılarının kuruma ve şehre bir katkısı olmamıştır, olmayacaktır. Bunların tamamına yakınının üniversite içinden şahsi hesaplarla yapılan işler olduğu da kamuoyunun malumudur. Üniversiteyi bu tür mülahazaların dışında tutmak şehrin de bir sorumluluğu olarak görülmelidir. Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, bu şehrin bir evladı olması, iline hizmet etme arzusu ile yola çıkmasını da çalışma enerjisi bakımından değerli görüyoruz. Güre yerleşkemizde başlatılan peyzaja ve imara ilişkin faaliyetler, yeniden atılım için umut vermektedir. Elbette bunun yanında Fiskobirlik'in taşınarak yerinin Güre yerleşkemize kazandırılması, yerleşkenin yolla bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması, Batı istikametindeki gelişim alanı içinde olan sahanın alınması gibi beklentilerimiz de vardır. Rektörümüzün gerekli siyasal mekanizmaları da harekete geçirerek bu işleri halledeceği inancındayız. Gerek fiziki gerekse akademik anlamda, üniversiteyi hak ettiği yere getirmek için önümüzdeki 4 yılın çok iyi değerlendirilmesi, mevcut planlamaların gözden geçirilmesi ve birlik ruhu içinde hareket edilecek atmosferin oluşturulması zaruridir" şeklinde

İHA

HABERE YORUM KAT

Son Dakika