2020 Yılı Bütçesi Plan Ve Bütçe Komisyonunda

2020 Yılı Bütçesi Plan Ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç: (2)- "Yasama ve yürütme arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı bir zemine oturtulması, yasama süreçlerinde yürütmenin temsil edilmesi, yasama ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin daha da artırılması için tüm si

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, yasama ve yürütme arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı zemine oturtulması, yasama süreçlerinde yürütmenin temsil edilmesi, yasama ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin daha da artırılması için tüm siyasi partilerin desteğiyle İçtüzük'te yapılacak bir değişikliğin faydalı olacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM'nin 2020 yılı bütçesinin sunumunu yapan Bilgiç, 27. dönemde TBMM Başkanlığına 2 bin 332 kanun teklifinin sunulduğunu bildirdi.

Genel Kurul gündemine giren 123 kanun teklifinden 46’sının kanunlaştığını, 1’inin de İçtüzük değişikliği olduğunu belirten Bilgiç, "2 bin 209 kanun teklifi, ilgili komisyonlardadır. Ayrıca değişik konularda 48 TBMM Kararı alınmıştır." dedi.

Denetim faaliyetleri kapsamında; Başkanlığa verilip işleme alınan 20 bin 76 önergeden 8 bin 320'sinin cevaplandırıldığını, diğerlerinin işleminin devam ettiğini dile getiren Bilgiç, "Başkanlığa 10 genel görüşme önergesi verilmiş olup, bunlar Genel Kurul gündeminde yer almaktadır. Yine, Başkanlığa gelip işleme alınan 2 bin 56 Meclis araştırması önergesinden 2 bin 1 önerge Genel Kurul gündemindedir. 45 araştırma önergesi, konusuna göre birleştirilerek TBMM Genel Kurulunda görüşülüp kabul edilmiş ve 6 Meclis araştırması komisyonu kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

KİT Komisyonunun, 2011-2014 ve 2015-2016 yılı raporlarını bastırarak milletvekillerine dağıttığını, Cumhurbaşkanlığına gönderdiğini ve web sayfasında yayımladığını aktaran Bilgiç, komisyona sunulan 2017 yılı Sayıştay denetim raporlarının, aralık ayında sunulacak 2018 yılı Sayıştay denetim raporları ile beraber ocak ayı içerisinde görüşülmeye başlanacağını bildirdi.

Bilgiç, 2018 yılı dış denetim raporları kapsamında Sayıştay tarafından hazırlanarak Başkanlığa sunulan Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu, Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ve 189 kamu idaresine ilişkin denetim raporunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiğini kaydetti.

Bilgiç, "Ayrıca yasama ve yürütme arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı bir zemine oturtulması, yasama süreçlerinde yürütmenin temsil edilmesi, yasama ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin daha da artırılması için tüm siyasi partilerin desteğiyle İçtüzük'te yapılacak bir değişiklik faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda 117 birleşimde 452 oturum yapıldığı, birleşimlerde, 789 saat 41 dakika çalışıldığı ve toplam 33 bin 469 sayfa tutanak tutulduğu bilgisin veren Bilgiç, İhtisas ve Meclis Araştırması Komisyonlarında ise bin 15 saat 46 dakika çalışıldığını ve toplam 20 bin 763 sayfa tutanak tutulduğunu anlattı.

- Dış ilişkiler

İkili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunma gayesiyle TBMM'nin, diğer ülke parlamentoları, parlamenter asambleler ve uluslararası kuruluşlarla temaslarını yoğun biçimde sürdürdüğüne işaret eden Bilgiç, TBMM’nin üye olduğu 12 parlamenter asamble ile bölgesel ilişkiler, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ile de AB nezdindeki ilişkilerin yeni bir hız kazandığını söyledi.

Bilgiç, 2019 yılında TBMM Başkanlığı olarak 150 civarında uluslararası faaliyet gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Önceki dönemde 132, yeni dönemde ise 144 ülkeyle dostluk grubu kurulmuştur. Söz konusu dostluk grupları parlamenter diplomasiyi zenginleştirmekte; ayrıca Türkiye’nin etkinlik coğrafyasının genişlemesine katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

TBMM'nin, birçok uluslararası faaliyetin yanı sıra, 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Afganistan, Pakistan, Rusya Meclis Başkanları ile Çin Meclis Başkan Yardımcısının katıldığı "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Konulu Üçüncü Meclis Başkanları Konferansı"na İstanbul’da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bilgiç, "Toplantı sonunda kabul edilen ortak bir bildiriyle terörle mücadele konusundaki kararlılığımız bir kez daha vurgulanmıştır. Söz konusu ülkelerle iş birliğini kurumsallaştırmaya, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya yönelik bu girişimin bir ‘Asamble’ kurulmasına dönüşmesi için gösterdiğimiz etkin çaba, önümüzdeki dönemde de devam edecektir." dedi.

Bilgiç, şöyle devam etti:

"TBMM’nin yürüttüğü çok yönlü parlamenter diplomasinin bir yansıması olarak bu dönemde, Latin Amerika ülkeleri ile iş birliğimiz yeni bir boyut kazanmıştır. Bu çerçevede Şili, Kolombiya, Bolivya, Ekvator ve Peru’nun üye olduğu AND Parlamentosu ile TBMM arasında 29 Ağustos 2019 tarihinde Kolombiya’da 'Siyasal Diyalog ve Parlamentolar Arası İş Birliği Çerçeve Anlaşması' imzalanmıştır.

Böylece TBMM, AND Parlamentosuna gözlemci üye olarak kabul edilmiştir. Söz konusu üyeliğimiz ile Latin Amerika ülkelerinde, 1915 olaylarına ilişkin ülkemiz aleyhine gündeme getirilen mesnetsiz iddiaların önünün alınması yolunda da önemli bir adım atılmış oldu. Zira 2016 yılında AND Parlamentosu tarafından kabul edilen bir sözde Ermeni soykırımı karar tasarısı, Bogota Büyükelçiliğimiz ve dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın ısrarlı girişimleri neticesinde bir ay gibi kısa bir süre içerisinde geri çektirilmiştir.

Bu dönemde; Asya Parlamentoları Asamblesi (APA), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesinin (AİBPA) başkanlıklarını yürütmekteyiz. Ayrıca TBMM, yeni parlamenter forumların kurulmasına da öncülük etmektedir. Bu minvalde, TBMM’nin girişimleri sonucunda bölgesel güvenliğe dönük tehditlerle mücadele etmek ve enerji güvenliğine yönelik iş birliğini artırmak amacıyla Türkiye, Azerbaycan ve Almanya arasında şahsımın da eş başkanı olduğu 'Bakü Diyalog ve İş Birliği Platformu' kurulmuştur. Söz konusu platformun üye sayısının artırılması ve Parlamenter Asambleye dönüştürülmesine yönelik çalışmalarımız, Azerbaycan ve Almanya tarafı ile koordineli olarak yürütülmektedir."

Bilgiç, Meclisin son bir yıl içinde yoğun bir parlamenter diplomasi faaliyeti yürüttüğünü ve Türkiye'nin etkinlik coğrafyasının gelişiminde ciddi roller üstlendiğini vurguladı.

- 6 bin 47 yeni kitap

2019 yılında 79 bin 584 okuyucuya kütüphane hizmeti verildiğinin altını çizen Bilgiç, TBMM Kütüphanesi koleksiyonuna 6 bin 47 yeni kitap eklenerek toplam kitap sayısının 320 bin 232’ye, toplam yayın sayısının ise 403 bin 943’e yükseltildiğini bildirdi.

Bu yıl dijitalleştirme faaliyetleri kapsamında 276 adet kitabın dijitalleştirildiğini ve toplam dijital kitap sayısının 5 bin 453’e ulaştığını belirten Bilgiç, "Ayrıca dijitalleştirilmiş kurum yayınları başta olmak üzere 2 bin 670 elektronik yayın, TBMM Açık Erişim Sistemi üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Yıl içerisinde Açık Erişim Sistemi’nden 204 bin 343 araştırmacı yararlanmıştır." şeklinde konuştu.

Arşiv hizmetleri kapsamında; İstiklal Mahkemeleri arşiv belgeleri üzerindeki proje çalışmasının devam ettiğine dikkati çeken Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar İstanbul, El-Cezire, Eskişehir, Isparta ve Şark İstiklal Mahkemesi arşiv belgeleri kitap olarak yayımlanmıştır. Çalışma ayrıca internet üzerinden de araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Ankara 2 İstiklal Mahkemesi arşiv belgeleri kitap olarak baskıya verilmiş olup, diğer arşiv belgeleri de proje kapsamında yayımlanacaktır. İstiklal Madalyaları arşiv belgeleri ile Demokrat Parti Meclis Grubu Müzakere Zabıtları’nın da en kısa sürede internet üzerinden araştırmacıların hizmetine açılması planlanmaktadır."

Bilgiç, 2020 yılı bütçe teklifinin, 2019 yılı başlangıç ödeneği olan 1 milyar 816 milyon 197 bin liraya göre yüzde 3,8 oranında azalarak, 1 milyar 747 milyon 789 bin lira olduğunu hatırlatarak, "2019'a göre 2020 bütçesindeki 68 milyon 408 bin liralık azalış, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devredilen 868 personel giderleri ile Yeni Halkla İlişkiler Binasıyla ilgili ödeneğin 2020 yılı bütçe teklifinde yer almamasından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

(Bitti)

HABERE YORUM KAT

Son Dakika